Neutrale Partij

Met dank overgenomen van Parlement.com.

Deze partij, die op 14 februari 1918 werd opgericht, kwam op voor kunstenaars en voor mensen werkzaam in het amusementsbedrijf. Zij was dus een typische belangenpartij. Alle andere vraagstukken moesten worden behandeld overeenkomstig het 'algemeen staatsbelang', zonder dat partijpolitiek daarbij een rol speelde.

Er werd uitgegaan van persoonlijke vrijheid van alle staatsburgers en gelijke rechten, met eerbiediging van de godsdienstige gezindheid. De Neutrale Partij kan gerekend worden tot de liberale stroming.

In 1921 ging de Neutrale Partij op in de Vrijheidsbond i.

Inhoudsopgave

  1. Henri ter Hall
  2. Electoraat

1.

Henri ter Hall

Voorman van de Neutrale Partij was Henri ter Hall i, in zijn tijd een bekend revueartiest.

2.

Electoraat

De partij behaalde in 1918 7000 stemmen (0.5%), goed voor 1 zetel. De partij werkte tot 1921 met het VDW i, de Plattelandersbond i, de Middenstandspartij i en de Economische Bond i samen in de Neutrale fractie i onder leiding van Treub i. In 1922 was Ter Hall met een aparte lijst kandidaat voor de Vrijheidsbond i.

 

Meer over