Tweede Kamerverkiezingen 1948

Met dank overgenomen van Parlement.com.

Op 7 juli 1948 waren er Tweede Kamerverkiezingen. Deze waren nodig vanwege de aanstaande Soevereiniteits­overdracht aan Indonesië (en daarmee samenhangende grondwetsherziening). De KVP i kwam als sterkste uit de bus. Net als in 1946 behaalde de partij 32 zetels. De PvdA verloor daarentegen twee zetels en kwam op 27 zetels. Nieuwkomer was de lijst-Welter i, van een oud-minister die ontevreden was over de koers van de KVP. Lichte winst was er voor de VVD van Oud i, de 'opvolger' van de Partij voor de Vrijheid i.

De kabinetsformatie was erop gericht een kabinet te vormen dat, met het oog op de Grondwetsherziening, over een tweederde meerderheid kon beschikken. Dat leidde in augustus tot het door KVP, PvdA, CHU en VVD gesteunde kabinet-Drees/Van Schaik i.

1.

Uitslag

In onderstaande tabel is de verkiezingsuitslag in aantal zetels opgenomen. Neem contact op met de redactie van PDC voor een overzicht van het aantal stemmen (ook in %) per partij.

 

Partij

Zetels 1948

Zetels 1946

Winst/verlies

KVP i

32

32

-

PvdA i

27

29

-2

ARP i

13

13

-

CHU i

9

8

+1

VVD i

8

6

+2

CPN i

8

10

-2

SGP i

2

2

-

lijst-Welter i

1

0

+1

Onderstaande partijen deden mee aan de verkiezingen, maar hebben in 1948 geen zetels behaald.

 

Partij

Middenstandspartij

Onafh. Nationale Groep

oud-SDAP

Revolutionaire CP

2.

Kerngegevens

In onderstaande tabel zijn de kerngegevens van de verkiezingen in 1948 opgenomen.

 

Tweede Kamerverkiezingen 1948

verkiezingsdatum

7 juli

aantal uitgebrachte stemmen

5.089.582

percentage geldige stemmen

93,7

aantal deelnemende partijen

12

aantal partijen dat zetel behaalde

8

 

3.

Lijsttrekkers en verkiezingsprogramma's

In onderstaande tabel is per partij aangegeven wie de lijsttrekker was en met welk verkiezingsprogramma een partij mee heeft gedaan aan de verkiezingen.

 

Partij

Lijsttrekker

Verkiezingsprogramma

KVP

Carl Romme i en 6 anderen

Verkiezingsmanifest 1948.

PvdA

Willem Drees i en 7 anderen

Verkiezingsprogram 1948.

ARP

Jan Schouten i

Program van actie.

CHU

Hendrik Tilanus i

Sociaal-economisch program 1948.

VVD

Pieter Oud i

Dit is de inzet van onze verkiezingsstrijd.

CPN

Gerben Wagenaar i

Verkiezingsprogram voor de verkiezingen 1948.

SGP

Pieter Zandt i

Program.

lijst-Welter

Charles Welter i

Verkiezingsprogramma 1948*

  • (Nog) niet beschikbaar

4.

Gekozenen

Neem contact op met de redactie van PDC voor een overzicht van de gekozenen.

5.

Achtergrond verkiezingen

Grondwetsherziening 1948

In 1948 werden in de Grondwet bepalingen opgenomen over het voorbereiden en vestigen van een nieuwe rechtsorde en om instelling van het instituut van staatssecretaris mogelijk te maken. Verder kwam er een bepaling over het inkomen van de afgetreden koning(in) en werden bepalingen opgenomen over de uitzonderingstoestand.


Meer over