Europagebouw

Met dank overgenomen van Europa Nu.
Europagebouw in Brussel
Bron: © Kevin Bergenhenegouwen

In het Europagebouw vergaderen de Europese Raad i en de Raad van Ministers i. Het is ook het kantoor van de voorzitter van de Europese Raad i. In januari 2017 werd deze nieuwe vergaderruimte (het gerestaureerde Blok A van het Résidence Palace) in gebruik genomen. In blok C is het perscentrum gevestigd.

In de gebouwen vinden ook persconferenties en PR-evenementen rondom de Europese Unie i plaats.

Tot januari 2017 vergaderden de Europese Raad en de Raad van Ministers in het Justus Lipsius i-gebouw.

1.

Adres en bezoeken

Adres:

Wetstraat 155

1040 Brussel

tel : +32 (0)2 235 21 11

fax : +32 (0)2 235 21 10