EP-Commissie Cultuur en Onderwijs (CULT)

Deze parlementaire commissie i houdt zich onder meer bezig met culturele zaken, onderwijsbeleid en jeugdbeleid (inclusief sport en vrije tijd).

De commissie telt 31 leden. De belangrijkste taak van de commissie is het verbeteren van de kennis en verbreiding van cultuur, de bescherming en bevordering van culturele taaldiversiteit, de instandhouding en bescherming van het cultureel erfgoed en culturele uitwisselingen, en scheppend werk op artistiek gebied.

1.

Werkzaamheden

De Commmissie Cultuur en Onderwijs is bevoegd voor het onderwijsbeleid van de Unie, waaronder het hoger onderwijs in Europa, en de bevordering van het stelsel van Europese scholen en levenslang leren. Daarnaast is de commissie ook verantwoordelijk voor audiovisueel beleid, de culturele- en onderwijsaspecten van de informatiemaatschappij, jeugdbeleid, de ontwikkeling van een sportbeleid en vrijetijdsbeleid. Bovendien vallen het programma “Erasmus+” voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport, het programma “Creatief Europa” ter ondersteuning van de culturele en creatieve sector en het programma “Europees Solidariteitskorps” ook onder deze commissie.

 

2.

Leden EP-commissie

Voorzitter(s)

Future of the Central European University Sabine Verheyen iEVP

Ondervoorzitter(s)

Romeo Franz iGroenen/EVA
Dace Melbārde iECR
Visit to the EC by Victor Negrescu, Member of the EP, accompanied by several Romanian Mayors Victor Negrescu iS&D
ERASMUS 30th Anniversary celebration. From Erasmus to Erasmus+, a story of 30 years - Joint press conference with the EC Milan Zver iEVP

Lid/leden

Tibor Navracsics, Petra Kammerevert, Luis Alvarado, Miriam Teuma Petra Kammerevert iS&D
Ryszard Antoni Legutko iECR
Plenary session - Week 17 2017 in BrusselsVOTES followed by explanations of votes Michaela Šojdrová iEVP
Theodoros Zagorakis iEVP
Asim Ademov iEVP
Christine Anderson iID
Gianantonio Da Re iID
Laurence Farreng iRENEW
Tomasz Frankowski iEVP
Alexis Georgoulis iGUE/NGL
Hannes Heide iS&D
Irena Joveva iRENEW
Niyazi Kizilyürek iGUE/NGL
Predrag Fred Matić iS&D
Niklas Nienass iGroenen/EVA
Peter Pollák iEVP
Domènec Ruiz Devesa iS&D
Andrey Slabakov iECR
EP press conference on ' Negotiations on Erasmus+, Creative Europe and Solidarity Corps programme - state of play and where next ? ' Massimiliano Smeriglio iS&D
Salima Yenbou iGroenen/EVA
Gilbert Collard iID
Ilana Cicurel iRENEW
Marcos Ros Sempere iS&D
Monica Semedo iRENEW
Maria Walsh iEVP
Chiara Gemma iNI

Plaatsvervanger(s)

ENVI Exchange of views with Jerry BROWN, Governor of California, on the Paris Agreement and International Climate Change Christian Ehler iEVP
Press conference on Final agreement on Conflict Minerals Regulation, with the participation of Cecilia Malmström, Member of the EC Iuliu Winkler iEVP
Tomasz Piotr Poręba iECR
Plenary session Week 24 2017 in Strasbourg - Building blocks for a post-2020 EU cohesion policy Martina Michels iGUE/NGL
Plenary session week 50 2017 in Strasbourg- Situation in Afghanistan Pina Picierno iS&D
Željana Zovko iEVP
Simona Baldassarre iID
Pernando Barrena Arza iGUE/NGL
François-Xavier Bellamy iEVP
Isabel Benjumea Benjumea iEVP
Alexander Bernhuber, à droite, et and Johannes Hahn Alexander Bernhuber iEVP
Loucas Fourlas iEVP
Heléne Fritzon iS&D
Ibán García Del Blanco iS&D
Bernard Guetta iRENEW
Łukasz Kohut iS&D
Marcel Kolaja iGroenen/EVA
Alessandro Panza iID
Diana Riba I Giner iGroenen/EVA
Elżbieta Kruk iECR
DROI / FEMM committee meeting - Joint hearing on Child Marriages Vilija Blinkevičiūtė iS&D
Flickr / Partij van de Arbeid / Wouter Zaalberg Lara Wolters (PvdA) iS&D
Catherine Griset iID
Plenary session Week 40 2017 in Strasbourg - State of play of negotiations with the United Kingdom Morten Løkkegaard iRENEW
Manuel Pizarro iS&D
Vlad-Marius Botoş iRENEW
Isabelle ADINOLFI in plenary session week 20 2017 in Strasbourg Isabella Adinolfi iEVP
Lucia Ďuriš Nicholsonová iRENEW
Press conference - Reports on the 2019-2020 Commission Reports on Kosovo and Serbia Viola Von Cramon-Taubadel iGroenen/EVA
Plenary session - Week 17 2017 in Brussels - Situation in Hungary Andrea Bocskor iEVP

3.

Meer informatie