EP-Commissie Vervoer en toerisme (TRAN)

Deze parlementaire commissie i houdt zich bezig met de ontwikkeling van een gemeenschappelijk beleid voor het vervoer per spoor, over de weg, over binnenwateren, over zee en door de lucht. Daarnaast is de commissie ook bevoegd voor postdiensten en toerisme.

De commissie telt 48 leden. De grootste uitdaging voor deze commissie is de aanpassing van de vervoerssector aan de klimaatdoelen maar ook digitalisering en het gebruik van kunstmatige intelligentie krijgen steeds meer aandacht.

1.

Werkzaamheden

De commissie is bevoegd voor de ontwikkeling van het EU-beleid voor het vervoer per spoor, over de weg, over binnenwateren, over zee en door de lucht. Dit betreft onder andere de gemeenschappelijke regels voor het vervoer binnen de Europese Unie, de totstandbrenging en ontwikkeling van trans-Europese netwerken op het gebied van de vervoersinfrastructuur en de veiligheid van het vervoer. Internationaal houdt deze commissie zich ook bezig met de verlening van vervoersdiensten en de betrekkingen op vervoersgebied met derde landen en de betrekkingen met internationale vervoersorganisaties. Daarnaast is de commissie betrokken bij het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid i, het Europees Spoorwegbureau i, het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart i en de Gemeenschappelijke Onderneming SESAR i.

 

2.

Leden EP-commissie

Voorzitter(s)

TRAN committee meeting Karima Delli iGroenen/EVA

Ondervoorzitter(s)

Jan-Christoph Oetjen iRENEW
Roundtable discussion on aligning tourism and aviation policy agendas István Ujhelyi iS&D
Andris Ameriks iS&D
Jens Gieseke iEVP

Lid/leden

Annual meeting of the Former Members Association (FMA-AAD) - Memorial Service Bogusław Liberadzki iS&D
3424th ECOFIN Council (Budget) Marian-Jean Marinescu iEVP
Logo Nationale Alliantie (Letland) Roberts Zīle iECR
Izaskun Bilbao Barandica iRENEW
TRAN Committee - Exchange of views with Transport Commissioner on CWP 2017 Ismail Ertug iS&D
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska iEVP
Tomasz Piotr Poręba iECR
TRAN committee meeting Dominique Riquet iRENEW
Kateřina Konečná iGUE/NGL
Meeting of the Conference of Presidents Peter Lundgren iECR
Cláudia Monteiro De Aguiar iEVP
Elissavet Vozemberg-Vrionidi iEVP
Plenary session Week 40 2017 in Strasbourg - Thousands of cancellations of flights by Ryanair and the enforcement of the air passenger rights Regulation (EC) No 261/2004 - Council and Commission statements Kosma Złotowski iECR
Drs. C.M.A.W. (Caroline) Nagtegaal-van Doorn (Bron: Website VVD.nl) Caroline Nagtegaal-van Doorn (VVD) iRENEW
Giuseppe Ferrandino iS&D
Tilly Metz iGroenen/EVA
President Tusk visits Greece Magdalena Adamowicz iEVP
José Ramón Bauzá Díaz iRENEW
Press conference on ' ID Group priorities for 2020 ' Marco Campomenosi iID
Massimo Casanova iID
Ciarán Cuffe iGroenen/EVA
Anna Deparnay-Grunenberg iGroenen/EVA
Gheorghe Falcă iEVP
Mario Furore iNI
Søren Gade iRENEW
Elena Kountoura iGUE/NGL
Julie Lechanteux iID
Benoît Lutgen iEVP
Philippe Olivier iID
Vera Tax (Bron: Flickr /  Partij van de Arbeid / Wouter Zaalberg) Vera Tax (PvdA) iS&D
Barbara Thaler iEVP
Petar Vitanov iS&D
Johan Danielsson iS&D
Antonio TAJANI - EP President meets with Massimiliano SALINI Massimiliano Salini iEVP
Plenary session week 22 in Brussels - Decision adopted on Mobility package Jakop G. Dalunde iGroenen/EVA
Rovana Plumb Rovana Plumb iS&D
Photographer: Jussi Helttunen Elsi Katainen iRENEW
Dorien Rookmaker Dorien Rookmaker (GO) iNI
TTE Council (Transport/Telecommunications) - Round table (Transport) Henna Virkkunen iEVP
Paolo Borchia iID
João Pimenta Lopes iGUE/NGL
Lucia Vuolo iEVP
Karolin Braunsberger-Reinhold iEVP

Plaatsvervanger(s)

Plenary session Week 24 2017 in Strasbourg - Panama Papers follow-up and the rule of law in Malta - Council and Commission statements Markus FerberEVP
SEDE Committee meeting: ' Review of EU's crisis management structures and civil-military coordination ' Michael Gahler iEVP
Ljudmila Novak iEVP
Markus Pieper Markus Pieper iEVP
Pablo Arias Echeverría iEVP
Carlo Fidanza iECR
Kathleen Van Brempt iS&D
Brice Hortefeux iEVP
Plenary session Week 40 2017 in Strasbourg - Situation in Moldova - Statement by the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy Petras Auštrevičius iRENEW
Plenary session Week 40 2017 in Strasbourg - One-minute speeches (Rule 163) Angel Dzhambazki iECR
Seminar for journalists : A Fair Share in Europe - Creating a Common Asylum System Laura Ferrara iNI
Plenary session week 20 2017 in Strasbourg - EU Strategy on Syria Statement by the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy Ilhan Kyuchyuk iRENEW
Plenary session week 14 2017 in Strasbourg - Wholesale roaming markets Georg Mayer iID
Alessandra Moretti iS&D
Plenary session week 37 2017 in Strasbourg - Promotion of internet connectivity in local communities Luděk Niedermayer iEVP
Inma Rodríguez-Piñero iS&D
EU-Switzerland : signature of a Joint statement on Company Tax Issues Johan Van Overtveldt iECR
Visit by Corina Cretu, Member of the EC, to Strasbourg Andrey Novakov iEVP
T.B.W. (Tom) Berendsen (Bron: Website CDA.nl) Tom Berendsen (CDA) iEVP
Sara Cerdas iS&D
Leila Chaibi iGUE/NGL
Josianne Cutajar, Helena Dalli, Maria João Rodrigues (from left to right) Josianne Cutajar iS&D
Clare Daly iGUE/NGL
Valter Flego iRENEW
Tomasz Frankowski iEVP
Roman Haider iID
Pär Holmgren iGroenen/EVA
Pierre Karleskind iRENEW
Ondřej Kovařík iRENEW
Maximilian Krah iID
César Luena iS&D
Anne-Sophie Pelletier iGUE/NGL
André Rougé iID
Jörgen Warborn iEVP
Plenary session - Week 17 2017 in BrusselsVOTES followed by explanations of votes Maria Grapini iS&D
RobertROOS Rob Roos (JA21) iECR
Marianne Vind iS&D
Plenary session week 14 2017 in Strasbourg - Wholesale roaming markets Patrizia Toia iS&D
Jutta Paulus iGroenen/EVA
Carles Puigdemont I Casamajó iNI
Alviina Alametsä iGroenen/EVA
Nora Mebarek iS&D
High level Conference ' Tourism : A European Jobs Machine ' Round table: Tourism innovation and digital economy Nicola Danti iRENEW
Vlad Gheorghe iRENEW
Colm Markey iEVP
Plenary session week 40 2017 in Strasbourg - Situation in Maldives Ignazio Corrao iGroenen/EVA

3.

Meer informatie