EP-Commissie Werkgelegenheid en sociale zaken (EMPL)

Deze parlementaire commissie i houdt zich onder meer bezig met het werkgelegenheidsbeleid en sociaal beleid (waaronder arbeidsomstandigheden en sociale zekerheid), het beleid voor beroepsopleidingen en het vrije verkeer van werknemers.

De commissie telt 55 leden. De belangrijkste taak van de commissie is het vaststellen van Europese richtlijnen voor de rechten van werknemers. De commissie draagt ook zorg voor het bevorderen van de dialoog tussen vakbonden van werkgevers en werknemers.

1.

Werkzaamheden

De commissie houdt zich naast het vaststellen van Europese richtlijnen voor de rechten van werknemers en het bevorderen van dialoog, ook bezig met het beroepsopleidingsbeleid. Ze draagt ook zorg voor het vrije verkeer van werknemers. Ze houden zich ook bezig met alle vormen van discriminatie op het werk en op de arbeidsmarkt, behalve op het gebied van discriminatie op basis van geslacht. Ze onderhouden namens het parlement ook de betrekkingen met verschillende Europese instellingen, te weten:

 

2.

Leden EP-commissie

Voorzitter(s)

Lucia Ďuriš Nicholsonová iRENEW

Ondervoorzitter(s)

DROI / FEMM committee meeting - Joint hearing on Child Marriages Vilija Blinkevičiūtė iS&D
Plenary session week 20 2017 in Strasbourg - explanations of votes Tomáš Zdechovský iEVP
Katrin Langensiepen iGroenen/EVA
Sandra Pereira iGUE/NGL

Lid/leden

Plenary session week 20 2017 in Strasbourg - European Qualifications Framework for lifelong learning David Casa iEVP
Meeting with members of the Delegation for Central Asia Tatjana Ždanoka iGroenen/EVA
Rosa Estaràs Ferragut iEVP
Agnes Jongerius (Bron: Flickr /  Partij van de Arbeid / Wouter Zaalberg) Agnes Jongerius (PvdA) iS&D
Plenary session Week 24 2017 in Strasbourg - Panama Papers follow-up and the rule of law in Malta - Council and Commission statements Romana Tomc iEVP
Dennis Radtke iEVP
Plenary session week 43 2017 in Strasbourg - Negotiating mandate for trade negotiations with New Zealand France Jamet iID
Abir Al-Sahlani iRENEW
Gabriele Bischoff iS&D
Milan Brglez iS&D
Sylvie Brunet iRENEW
Leila Chaibi iGUE/NGL
Özlem Demirel iGUE/NGL
Klára Dobrev iS&D
Jarosław Duda iEVP
Estrella Durá Ferrandis iS&D
Nicolaus Fest iID
Loucas Fourlas iEVP
Cindy Franssen iEVP
Elisabetta Gualmini iS&D
Alicia Homs Ginel iS&D
Radan Kanev iEVP
Stelios Kympouropoulos iEVP
Elena Lizzi iID
Kira Marie Peter-Hansen iGroenen/EVA
Dragoş Pîslaru iRENEW
Manuel Pizarro iS&D
Elżbieta Rafalska iECR
Guido Reil iID
Daniela Rondinelli iNI
Mounir Satouri iGroenen/EVA
Monica Semedo iRENEW
Beata Szydlo Beata Szydlo iECR
Eugen Tomac iEVP
Nikolaj Villumsen iGUE/NGL
Maria Walsh iEVP
Stefania Zambelli iID
Marianne Vind iS&D
Marc Angel iS&D
CULT Committee - Exchange of views with the Commissioner in charge of Economic and Financial Affairs, Taxation and Customs Dominique Bilde iID
Heléne Fritzon iS&D
Margarita De La Pisa Carrión iECR
Miriam Lexmann iEVP
Atidzhe Alieva-Veli iRENEW
Marie-Pierre Vedrenne iRENEW
Jordi Cañas iRENEW
Helmut Geuking iEVP
Vincenzo Sofo iECR
Cristian Terheş iECR
Plenary session week 20 2017 in Strasbourg - European Qualifications Framework for lifelong learning - Oral question Ádám Kósa iEVP

Plaatsvervanger(s)

AntoniusMANDERS Toine Manders (CDA) iEVP
Plenary session week 46 2017 in Strasbourg - Winter plan for asylum seekers Mara Bizzotto iID
3424th ECOFIN Council (Budget) José Manuel Fernandes iEVP
Plenary session week 40 2017 in Strasbourg- Fiscal compact and its incorporation into the EU legal framework - Topical debate Evelyn Regner iS&D
Birgit SIPPEL in the European Parliament in Brussels Birgit Sippel iS&D
Photographer: Cristina Cuenca Brando Benifei iS&D
Krzysztof Hetman iEVP
J.J.M. (Jeroen) Lenaers MA (Bron: Website CDA.nl) Jeroen Lenaers (CDA) iEVP
Meeting of the Conference of Presidents Peter Lundgren iECR
Photographer: Thierry Roge Terry Reintke iGroenen/EVA
Inauguration of the Havel building by Antonio TAJANI - EP President and Dagmar HAVLOVA, wife of former Czech President Vaclav HAVEL Anne Sander iEVP
Romeo Franz iGroenen/EVA
Alex Agius Saliba iS&D
Alexander Alexandrov Yordanov iEVP
Konstantinos Arvanitis iGUE/NGL
Simona Baldassarre iID
Stefan Berger iEVP
Marc Botenga iGUE/NGL
Johan Danielsson iS&D
Anna Júlia Donáth iRENEW
Gheorghe Falcă iEVP
Lina Gálvez Muñoz iS&D
José Gusmão iGUE/NGL
Peter Kofod iID
Joanna Kopcińska iECR
Pierre Larrouturou iS&D
Julie Lechanteux iID
Pierfrancesco Majorino iS&D
Beata Mazurek iECR
Leszek Miller iS&D
Eugenia Rodríguez Palop iGUE/NGL
Ralf Seekatz iEVP
Sara Skyttedal iEVP
Véronique Trillet-Lenoir iRENEW
Stéphane Bijoux iRENEW
Kim van Sparrentak FOTO: Website GroenLinks Kim van Sparrentak (GL) iGroenen/EVA
Corina Cretu Corina Creţu iS&D
Chiara Gemma iNI
Jessica Polfjärd iEVP
Ilana Cicurel iRENEW
Irena Joveva iRENEW
Antonio Maria Rinaldi iID
Sara Matthieu iGroenen/EVA
Alin Mituța iRENEW
Aurore Lalucq iS&D
Samira Rafaela (Bron: EP/CHRISTIAN CREUTZ) Samira Rafaela (D66) iRENEW
Christian Sagartz iEVP
Anna Zalewska iECR
Science Meets Parliaments. Conference on ' The role of science in post-fact society ' Lívia Járóka iEVP
Lukas Mandl iEVP

3.

Meer informatie