EP-Commissie Ontwikkelingssamenwerking (DEVE)

Deze parlementaire commissie i houdt zich bezig met het beleid voor ontwikkelingssamenwerking van de EU en met de uitzending van verkiezingswaarnemers.

De commissie bestaat uit 51 leden. Zij speelt een belangrijke rol bij de bepaling van de uitgaven van de EU voor ontwikkelingshulp, en controleert de activiteiten en uitgaven van de Europese Commissie op dit gebied.

1.

Werkzaamheden

Specifieker is de commissie in haar reglement bevoegd voor de bevordering van en het toezicht op het ontwikkelingsbeleid van de Unie. Dat gebeurt door dialoog met de ontwikkelingslanden en controle op de uitgaven en doelstellingen van de Europese Commissie op dit terrein. Ook brengt de parlementaire commissie democratische waarden en mensenrechten onder de aandacht, en levert het bijdragen aan missies om verkiezingen waar te nemen.

 

2.

Leden EP-commissie

Voorzitter(s)

Informal meeting of Development Ministers Tomas Tobé iEVP

Ondervoorzitter(s)

Pierrette Herzberger-Fofana iGroenen/EVA
Pierfrancesco Majorino iS&D
Erik Marquardt iGroenen/EVA
Stéphane Bijoux iRENEW

Lid/leden

Christian Sagartz iEVP
Barry Andrews iRENEW
Karsten Lucke iS&D
Udo Bullmann Udo Bullmann iS&D
Plenary session - Week 17 2017 in Brussels.Structural Reform Support Programme for 2017-2020 Ryszard Czarnecki iECR
Plenary session week 27 2017 in Strasbourg - Reflection paper on the future of EU finances by 2025 / Commission statement Eric Andrieu iS&D
CULT Committee - Exchange of views with the Commissioner in charge of Economic and Financial Affairs, Taxation and Customs Dominique Bilde iID
Hildegard Bentele Hildegard Bentele iEVP
Catherine Chabaud iRENEW
Antoni Comín I Oliveres iNI
Conference - ' Unfinished Justice: Remembrance and Restitution ' Charles Goerens iRENEW
Plenary session week 46 2017 in Strasbourg - The persecution of Christians in the world - Statement by the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy György Hölvényi iEVP
EP Press conference on the situation in Venezuela Mónica Silvana González iS&D
Rasa Juknevičienė iEVP
Beata Kempa iECR
Informal meeting of Ministers for Development Cooperation Michèle Rivasi iGroenen/EVA
Miguel Urbán Crespo iGUE/NGL
Janina Ochojska iEVP
Bernhard Zimniok iID
Elisabetta De Blasis iID
Eleni Stavrou iEVP

Plaatsvervanger(s)

Press conference Martin SCHIRDEWAN (DE), and Manon AUBRY (FR), GUE/NGL Co-Presidents Manon Aubry iGUE/NGL
Alessandra Basso iID
Benoît Biteau iGroenen/EVA
Rosa Estaràs Ferragut iEVP
Fist bump between Frances Fitzgerald, on the right, and Ursula von der Leyen Frances Fitzgerald iEVP
Jean-Paul Garraud iID
Valentino Grant iID
Plenary session week 14 2017 in Strasbourg - Wholesale roaming markets Patrizia Toia iS&D
Jan Zahradil iECR
Plenary session week 20 2017 in Strasbourg - European Qualifications Framework for lifelong learning - Oral question Ádám Kósa iEVP
Juan Fernando López Aguilar iS&D
Waldemar Tomaszewski iECR
Future of the Central European University Sabine Verheyen iEVP
María Soraya Rodríguez Ramos iRENEW
Informal meeting of Urban Policy Ministers Iskra Mihaylova iRENEW
State funeral for Simone VEIL - Former European Parliament President, Holocaust survivor and women’s rights advocate in Paris Nadine Morano iEVP
Plenary session Week 37 2017 in Strasbourg - EU accession to the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against womenand domestic violence Maria Noichl iS&D
Plenary session week 46 2017 in Strasbourg - Decision adopted on the second Mobility Package Carlos Zorrinho iS&D
President VAN ROMPUY meets Ms Ewa KOPACZ, newly elected Polish Prime Minister - Arrival Ewa Kopacz iEVP
Marlene Mortler iEVP
Jan-Christoph Oetjen iRENEW
Caroline Roose iGroenen/EVA
Malte Gallée iGroenen/EVA
Ilan De Basso iS&D
Plenary session Week 40 2017 in Strasbourg - Situation in Moldova - Statement by the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy Petras Auštrevičius iRENEW

3.

Meer informatie