Akkoord van Schengen - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 8 april 2020
kalender

Akkoord van Schengen

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Het Akkoord van Schengen heeft tot doel de geleidelijke afschaffing van controles aan de gemeenschappelijke grenzen tussen de 26 deelnemende landen. Daarnaast voorziet het akkoord in de instelling van een regeling voor vrij verkeer van alle burgersái uit de deelnemende staten, de overige staten van de Europese Unie en een aantal derde landenái. De naam komt van het Luxemburgse plaatsje Schengen waar het akkoord op 14 juni 1985 is ondertekend.

De problematiek met vluchtelingen die vooral de landen aan de buitengrenzen van Europa trof, heeft ervoor gezorgd dat sommige landen weer grenscontroles hebben ingevoerd, waarmee het Akkoord van Schengen onder druk is komen te staanái.

Het Schengengebied is in de loop der jaren steeds verder uitgebreid en omvat nu 26 landen.

1.

Schengen-acquis

Het akkoord en alle aanverwante overeenkomsten vormen samen het zogeheten 'Schengen-acquis'. De besluitvorming over zaken die met Schengen te maken hebben verloopt sinds het verdrag van Lissabonái volgens de gewone wetgevingsprocedureái. De juridische integratie van Schengen in de Unie heeft inmiddels geleid tot integratie van de verschillende Europese instellingen. Zo is het Uitvoerend ComitÚ van Schengen opgegaan in de Raad van de Europese Unieái en heeft het Secretariaat-Generaal van de Raadái de taken van het secretariaat van Schengen overgenomen. Sinds 1997 bepaalt het Verdrag van Amsterdamái ook dat het Schengen-acquis in zijn geheel door de kandidaat-lidstatenái van de EU moet worden overgenomen voordat zij mogen toetreden.

2.

Meer informatie