GALILEO

Met dank overgenomen van Europa Nu.
Satelliet met een achtergrond van sterren
Bron: wikipedia

Galileo is een mondiaal, civiel satellietnavigatiesysteem dat momenteel wordt ontwikkeld door de Europese Ruimtevaartorganisatie ESA en de Europese Commissie i. Dit project is het grootste Europese ruimtevaartproject ooit. Galileo is sinds december 2016 operationeel en is in principe voor iedereen gratis toegankelijk. Met dit civiele satellietnavigatiesysteem wil Europa onafhankelijk worden van het Amerikaanse GPS.

Het satellietnavigatiesysteem bestaat uit 30 satellieten (27 + 3 reserve) die veel nauwkeuriger informatie kunnen verstrekken dan het Amerikaanse Global Positioning System (GPS). Voor de uitvoerende taken is in 2007 het Europees Global Navigation Satellite System Agentschap (GSA) opgericht.

Het project is in 2003 goedgekeurd door de Europese Unie en de ESA. Sinds 15 december 2016 kunnen bedrijven gebruik maken van het Europese Navigatienetwerk Galileo. Op 12 december 2017 werden nog eens vier satellieten gelanceerd, daarmee waren 22 van de 30 satellieten gelanceerd. Galileo is naar verwachting in 2020 volledig operationeel.

1.

Oprichting Europees satellietnavigatiesysteem

Behalve dat Galileo een verbetering is van de bestaande systemen, zal een eigen Europees systeem Europa minder afhankelijk maken van andere landen. Nu maken Europeanen gebruik van het Amerikaanse (GPS) en het Russische systeem (GLONASS). De Amerikaanse defensie heeft het GPS-systeem gedeeltelijk vrijgegeven voor commercieel gebruik, maar Europa wil niet het risico lopen dat het Pentagon het commerciële gebruik van het GPS-systeem afsluit vanwege militaire overwegingen.

Een essentieel onderdeel van het Europese satellietsysteem is de lancering van 30 satellieten. Reeds eind 2005 werd vanuit Kazachstan met een Soyuz-raket succesvol een testsatelliet gelanceerd, gevolgd door een tweede in 2008.

In 2007 ontstonden er problemen. De uitvoerende Europese ruimtevaartbedrijven bereikten geen overeenstemming over het uiteindelijke gewenste resultaat van het grote ruimtevaartproject. Uiteindelijk hebben de lidstaten van de EU, op Spanje na, overeenstemming bereikt over de wijze waarop de gelden voor uitvoering van het project worden verdeeld. Spanje wilde een controlecentrum, maar kreeg dat uiteindelijk niet. Op 7 april 2008 hebben de EU-verkeersministers i ingestemd met de tekst van de ontwerpverordening voor Galileo. Op 8 april 2008 heeft de commissie industrie i van het Europees Parlement i, en vervolgens - op 23 april - het hele Europees Parlement, ingestemd met de aanbestedingsregels voor de eerste fase van het Galileo-project: de bouw van Europese navigatiesatellieten.

Op 21 oktober 2011 zijn de eerste twee satellieten van het GALILEO-project op de lanceerbasis Kourou in Frans Guyana met een Soyuz-raket gelanceerd. Hiermee belandde het project in de 'In-Orbit Validation fase' (IOV), een fase waarin wordt geprobeerd op testlocaties een goede positionering te krijgen. Op 12 oktober 2012 zijn de volgende twee satellieten de ruimte ingeschoten, waarmee de eerste fase van GALILEO werd afgesloten.

Op 15 december 2016 konden bedrijven, burgers en overheden voor het eerst gebruikmaken van de diensten van Galileo. Er waren toen 18 van de 30 satellieten gelanceerd. Op 12 december 2017 werden nog eens vier satellieten de ruimte in geschoten. Met de vier gelanceerde satellieten erbij zijn er in totaal 22 satellieten in een baan rond de aarde gebracht.

Galileo is naar verwachting in 2020 volledig operationeel.

2.

Kosten

De kosten van het Europese satellietnavigatiesysteem werden door de Europese Commissie geschat op ruim 3 miljard euro, maar in 2007 werd duidelijk dat het project beduidend duurder zou uitvallen. In april 2013 sloot het Iers voorzitterschap i een akkoord met het Europees Parlement dat voorzag in een bedrag van 6,3 miljard euro binnen de meerjarenbegroting 2014-2020 i, voor de opstartfase, de exploitatie en het EGNOS-programma, dat de weg moet bereiden voor het Galileo-navigatiesysteem. Het Europees Parlement i stemde in november 2013 in met het akkoord. In de Raad is begin december 2013 een bedrag van 7 miljard voor EGNOS en Galileo afgesproken. Door het Europees Parlement is de financiering opgebroken in verschillende segmenten, om zo de kosten beter te kunnen beheren.

Het bedrijfsleven zou aan het project meebetalen, maar heeft zich teruggetrokken. Voor de financiering van het project wordt nu 1,6 miljard euro aan niet-bestede landbouwgelden gebruikt. Daarnaast heeft de Europese Unie 400 miljoen euro beschikbaar gesteld uit de begroting voor onderzoek en ontwikkeling. De resterende 400 miljoen komt uit andere terreinen van de begroting.

In 2016 liet de Franse rekenkamer weten dat het GALILEO-project haar initiële budget tot drie maal toe zal overschrijden. De totale kosten zouden uitkomen op ruim 9 miljard euro, zo was de verwachting.

3.

Toepassingen

De kwaliteit en de betrouwbaarheid van Galileo beloven een veelheid aan mogelijke toepassingen. Elke plek op aarde wordt gedekt door minstens vier satellieten, en meestal door zes tot acht. Het systeem is daardoor in staat zeer nauwkeurig te bepalen waar een voorwerp zich bevindt, zelfs tot minder dan een meter nauwkeurig. Dat is een verbetering ten opzichte van GPS, dat minder nauwkeurig is.

De vervoer- en luchtvaartsector zullen veel van deze grote nauwkeurigheid kunnen profiteren. In de landbouw zal het mogelijk worden om de verdeling van chemicaliën te controleren. Ook zal het systeem bijdragen aan milieubescherming, door verontreiniging te lokaliseren en bijvoorbeeld de hoogte van de zeespiegel in de gaten te houden.

In maart 2010 presenteerde de Europese Commissie 40 nieuwe toepassingen die dankzij Galileo mogelijk zullen zijn. Het is de bedoeling dat Galileo zowel door de private sector - bijvoorbeeld door automobilisten - als door politie en hulpdiensten zal worden gebruikt voor navigatiedoeleinden. De satellieten kunnen bijvoorbeeld noodsignalen oppikken, detecteren waar mensen in nood zich bevinden en hiermee zoek- en reddingsacties eenvoudiger maken. Zo zullen reddingswerkers met behulp van het nauwkeurige Galileo-systeem kunnen zien of speurhonden een deel van het te doorzoeken terrein hebben overgeslagen. De overheid kan het systeem ook gebruiken voor informatievoorziening. In 2014 zijn er meer mogelijkheden gekomen om het Galileo systeem commercieel te exploiteren.

Overheden en bedrijven die gebruik willen maken van Galileo moeten daar afspraken over maken met het Europees GNSS Agentschap (GSA).

4.

Andere landen

Het project staat ook open voor andere landen. China, Marokko, Israël, India, Oekraïne, Zuid-Korea en Noorwegen dragen bij aan de financiering en ontwikkeling van het project. Mogelijk sluiten ook Canada, Brazilië en Australië zich hierbij aan.

Hoewel China bijdraagt aan Galileo heeft het ondertussen ook eigen plannen. China is een project genaamd 'Beidou' gestart dat sinds eind 2012 satellietnavigatie levert voor de zuid-Aziatische landen. In 2020 zou ook dit systeem wereldwijd moeten werken. De EU hamert ondertussen op meer samenwerking met China op ruimtevaartgebied.

5.

Vestigingen Galileo

Het hoofdkantoor van Galileo staat in Praag. Het Galileo Performance Center wordt in Noordwijk gevestigd, bij het ruimtevaartcentrum ESTEC. Galileo Control Centres staan in Fucino, Rome en in München, Duitsland.

6.

Meer informatie