Eurostat (ESTAT)

De taak van dit directoraat-generaal i is de Europese Unie te voorzien van goede statistische informatie. Eurostat draagt ook bij aan het harmoniseren van statistieken, zodat gegevens vergelijkbaar worden.

Eurostat werkt samen met landen buiten de EU. Een belangrijke taak van Eurostat is om de statistische systemen in kandidaat-lidstaten en ontwikkelingslanden te verbeteren. Speciale programma's zijn opgezet in landen in Centraal en Oost-Europa (Phare) en de landen van de voormalige Sovjet Unie (Tacis). Eurostat werkt ook nauw samen met nationale statistische kantoren in de landen rondom de Middellandse Zee en in Afrika.

1.

Meer informatie

 

2.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 234 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
09.04.2024  .
Verslag com(2024)157
 
11.03.2024  Gedelegeerde handelingen van de Commissie onder Verordening 2019/2152 betreffende Europese bedrijfsstatistieken.
Verslag com(2024)111
 
16.01.2024  Uitvoering van Verordening 70/2012 betreffende de statistische registratie van het goederenvervoer over de weg.
Verslag com(2024)9
 
14.12.2023  Gedelegeerde handelingen van de Commissie onder Verordening (EU) 2019/1700 tot vaststelling van een gemeenschappelijk kader voor Europese statistieken betreffende ...
Verslag com(2023)789
 
19.10.2023  Uitvoering van Verordening 762/2008 betreffende de indiening door de lidstaten van statistieken over aquacultuur.
Verslag com(2023)597
 

3.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 65 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
17.06.2022  Sluiting van de Overeenkomst met Moldavië betreffende het goederenvervoer over de weg.
Besluit com(2022)309
 
10.12.2021  Wijziging van Verordening (EU) nr. 549/2013 en intrekking van elf wetgevingsbesluiten op het gebied van nationale rekeningen.
Verordening com(2021)776
 
12.08.2021  Wijziging van Verordening (EU) 2018/1091 wat betreft de bijdrage van de Unie aan de geïntegreerde landbouwstatistieken binnen het financieel kader 2021-2027.
Verordening com(2021)477
 
12.02.2021  Wijziging van Verordening 138/2004 wat de regionale landbouwrekeningen betreft.
Verordening com(2021)54
 
02.02.2021  Statistieken over de landbouwinput en -output.
Verordening com(2021)37
 

4.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 5 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
07.05.2015  Opleggen van een boete aan Spanje wegens manipulatie van tekortgegevens in de Autonome Gemeenschap Valencia.
Aanbeveling com(2015)209
 
31.07.2009  Standpunt van de EG over een besluit van het bij de Overeenkomst met Zwitserland over samenwerking op het gebied van statistiek ingestelde gemengd comité tot wijziging ...
Besluit com(2009)413
 
28.01.2008  Voorstel voor een verordening (van de Raad tot uitvoering van Verordening 1177/2003 inzake de gemeenschappelijke statistiek van inkomens en levensomstandigheden ...
Verordening com(2008)22
 
14.12.2005  Wijziging van Verordening 2223/96, wat de indiening van gegevens van de nationale rekeningen betreft.
Verordening com(2005)653
 
05.10.2004  Ondertekening van de Overeenkomst met Zwitserland op het gebied van statistiek.
Besluit com(2004)645