Eurostat (ESTAT)

De taak van dit directoraat-generaal i is de Europese Unie te voorzien van goede statistische informatie. Eurostat draagt ook bij aan het harmoniseren van statistieken, zodat gegevens vergelijkbaar worden.

Eurostat werkt samen met landen buiten de EU. Een belangrijke taak van Eurostat is om de statistische systemen in kandidaat-lidstaten en ontwikkelingslanden te verbeteren. Speciale programma's zijn opgezet in landen in Centraal en Oost-Europa (Phare) en de landen van de voormalige Sovjet Unie (Tacis). Eurostat werkt ook nauw samen met nationale statistische kantoren in de landen rondom de Middellandse Zee en in Afrika.

1.

Meer informatie

 

2.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 208 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
12.08.2021  Wijziging van Verordening (EU) 2018/1091 wat betreft de bijdrage van de Unie aan de geïntegreerde landbouwstatistieken binnen het financieel kader 2021-2027.
Verordening com(2021)477
 
14.04.2021  Gedelegeerde handelingen van de Commissie onder Verordening 70/2012 betreffende de statistische registratie van het goederenvervoer over de weg.
Verslag com(2021)176
 
18.03.2021  Kortetermijnstatistieken zoals voorgeschreven door artikel 14, lid 2, van Verordening 1165/98.
Verslag com(2021)126
 
12.03.2021  Gedelegeerde handelingen van de Commissie onder Verordening (EU) 2018/974 betreffende de statistiek van het goederenvervoer over de binnenwateren.
Verslag com(2021)117
 
02.03.2021  Gedelegeerde handelingen van de Commissie onder Verordening (EU) 2018/643 betreffende de statistieken van het spoorvervoer.
Verslag com(2021)98
 

3.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 69 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
16.05.2018  Wijziging van Verordening 862/2007 betreffende gemeenschappelijke statistieken over migratie en internationale bescherming.
Verordening com(2018)307
 
20.06.2017  Harmonisatie van het bruto nationaal inkomen tegen marktprijzen ("bni-verordening").
Verordening com(2017)329
 
06.03.2017  Europese bedrijfsstatistieken tot wijziging van Verordening (EG) nr. 184/2005 en tot intrekking van tien wetgevingsbesluiten op het gebied van bedrijfsstatistieken.
Verordening com(2017)114
 
22.02.2017  Boete voor Oostenrijk wegens manipulatie van gegevens over schulden in de deelstaat Salzburg.
com(2017)93
 
13.12.2016  Wijziging van Verordening (EG) nr. 1059/2003 wat betreft de territoriale typologieën (Tercet).
Verordening com(2016)788
 

4.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 5 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
07.05.2015  Opleggen van een boete aan Spanje wegens manipulatie van tekortgegevens in de Autonome Gemeenschap Valencia.
Aanbeveling com(2015)209
 
31.07.2009  Standpunt van de EG over een besluit van het bij de Overeenkomst met Zwitserland over samenwerking op het gebied van statistiek ingestelde gemengd comité tot wijziging ...
Besluit com(2009)413
 
28.01.2008  Voorstel voor een verordening (van de Raad tot uitvoering van Verordening 1177/2003 inzake de gemeenschappelijke statistiek van inkomens en levensomstandigheden ...
Verordening com(2008)22
 
14.12.2005  Wijziging van Verordening 2223/96, wat de indiening van gegevens van de nationale rekeningen betreft.
Verordening com(2005)653
 
05.10.2004  Ondertekening van de Overeenkomst met Zwitserland op het gebied van statistiek.
Besluit com(2004)645