Stemwijze Raad - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 7 april 2020
kalender

Stemwijze Raad

Met dank overgenomen van Europa Nu.

De Raad van de Europese Unieái ('Raad van Ministers') stemt over voorstellen van de Europese Commissieái, de lidstatenái of de Europese Centrale Bankái. Afhankelijk van het onderwerp neemt de Raad op een bepaalde wijze besluiten. In de Europese verdragenái staat precies beschreven hoe er op welk beleidsterreinen gestemd wordt.

De door de Raad van de Europese Unie gebruikte stemwijzen zijn:

De wijze waarop de Raad besluiten neemt kan door zowel een uitgebreide als door een eenvoudige wijziging in de Europese verdragenái worden aangepast.

Een lidstaat kan een andere lidstaat machtigen om voor hem te stemmen.

1.

Wanneer stemt de Raad?

In de praktijk komt het in de meeste gevallen niet tot een stemming in de Raad van Ministers. Er wordt zoveel mogelijk gestreefd naar consensus: iedere lidstaat moet het eens zijn met het voorstel dat er ligt.

Iedere lidstaat kan verzoeken om te stemmen over een voorstel. Als een meerderheid van het totaal aantal leden van de Raad een dergelijk verzoek steunt, dan wordt er ook echt gestemd.

Vitaal nationaal belang

Het is een ongeschreven regel dat de Raad geen besluit neemt als een lidstaat kan aantonen dat een voorstel tegen de meest belangrijke nationale belangen van die lidstaat ingaat. Deze mogelijkheid bestaat bij de verschillende stemwijzen.

2.

Meer informatie