Fons Zinken (OSF) niet toegelaten als Eerste-Kamerlid

dinsdag 3 juni 2003, 15:03

De Eerste Kamer heeft A.J.G. (Fons) Zinken van de OSF i niet toegelaten als nieuw lid. De commissie die de geloofsbrieven onderzocht, heeft geconstateerd dat er bij de vaststelling van de uitslag in Provinciale Staten van Noord-Holland een fout is gemaakt. Ten onrechte is een stem aan Zinken toegekend. De stem was uitgebracht op de nummer 2 van de lijst, Hendrik ten Hoeve uit Stiens. De extra stem in Noord-Holland bezorgt Ten Hoeve de zetel.

Aan de Kiesraad zal worden gevraagd, om met in achtneming van de bevindingen van de commissie, de uitslag opnieuw vast te stellen.

Het is in de Eerste Kamer nog nooit voorgekomen dat een tot lid benoemde gekozene niet werd toegelaten. In de Tweede Kamer is dat wel meermalen gebeurd, maar de laatste keer was een kleine honderd jaar geleden.

 

verwant nieuws

meer over