Drs. K.M.H. (Karla) Peijs

foto Drs. K.M.H. (Karla) Peijs
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Karla Peijs
Met dank overgenomen van Parlement.com.

In Tilburg geboren CDA-politica en bestuurder, die op Europees en nationaal niveau grote activiteit ontplooide. Begon haar politieke loopbaan als Statenlid in Utrecht en bekleedde vele belangrijke commissariaten in het bedrijfsleven. In 1989 werd zij lid van het Europees Parlement. Van daaruit maakte zij in 2003 de overstap naar het ministerschap van Verkeer en Waterstaat in het kabinet-Balkenende II i. Kreeg toen de lastige dossiers invoering OV-chipkaart en HSL-Zuid op haar bord en zette zich krachtig in voor betere bereikbaarheid van de Randstad. Van 1 maart 2007 tot 1 maart 2013 Commissaris van de Koningin in Zeeland. Ook in die functie paarde zij energiek optreden aan gemoedelijke opgewektheid.

CDA
in de periode 1989-2013: minister, lid Europees Parlement, Commissaris van de Koning(in)

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Karla Maria Henriëtte (Karla)

geboorteplaats en -datum
Tilburg, 1 september 1944

2.

Partij/stroming

partij(en)
CDA (Christen-Democratisch Appèl)

3.

Hoofdfuncties/beroepen

 • lid Provinciale Staten van Utrecht, van 2 juni 1982 tot 25 juli 1989
 • docent algemene economie en bedrijfsorganisatie, "International Institute for Business Administration", Hogeschool Utrecht te Zeist, van 1985 tot 1989
 • hoofd in- en externe betrekkingen, sector economie, Hogeschool te Utrecht, van 1988 tot 1989
 • lid Europees Parlement, van 25 juli 1989 tot 27 mei 2003
 • minister van Verkeer en Waterstaat, van 27 mei 2003 tot 22 februari 2007
 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van 21 september 2006 tot 26 september 2006 (na het aftreden van minister Dekker)
 • Commissaris van de Koningin in Zeeland, van 1 maart 2007 tot 1 maart 2013

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

huidige (2/6)
 • voorzitter bestuur Dorpshuis te Harmelen, vanaf 2018
 • lid Raad van Advies Yris (samenwerking bedrijven op gebied van loopbaan in de zorg)

vorige (2/39)
 • voorzitter ZIB Crowdfunding Ziekenhuis Vlissingen, 2015
 • informateur collegevorming Noord-Brabant, van 14 juni 2021 tot 10 juli 2021 (samen met Lambert Verheijen)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig) (3/12)
 • Was in 2006 verantwoordelijk voor het besluit om geen snelle spoorverbinding van de Randstad naar het noorden van het land (Zuiderzeespoorlijn) aan te leggen
 • Gaf in 2006 het groene licht voor landelijke invoering van de OV-chipkaart per 1 januari 2009 (23.645)
 • Diende in 2006 het wetsvoorstel Wet wegvervoer goederen in, die de Wet goederenvervoer over de weg moet vervangen. De wet werd in 2008 door minister Eurlings in het Staatsblad gebracht. (30.896)

als bewindspersoon (wetgeving) (3/4)
 • Bracht in 2005 een wet tot implementatie van de in 2000 vastgestelde EG-Kaderrichtlijn water (Stb. 303) tot stand. Deze richtlijn bevat voorschriften ter bescherming van de waterkwaliteit en duurzame beschikbaarheid van water. Het wetsvoorstel was in 2003 ingediend door staatssecretaris Schultz van Haegen. (28.808)
 • Bracht in 2006 een wijziging (Stb. 322) van de Wegenverkeerswet 1994 tot stand inzake invoering van het bromfietsrijbewijs. Vanwege het ongevalrisico voor jonge brom- en snorfietsers wordt per 1 januari 2007 het bromfietscertificaat vervangen door een rijbewijs. Invordering daarvan is, anders dan bij het certificaat, mogelijk in geval van ernstige verkeersovertredingen. (30.477)
 • Bracht in 2006 de Wet Experimenten Schiphol (Stb. 633) tot stand. Met deze wet wordt ruimte gecreëerd om maatregelen, die tot minder geluidhinder moeten leiden voor omwonenden rond de luchthaven Schiphol, eerst in de praktijk te testen voordat deze in regelgeving worden vastgelegd. Door deze wetswijziging wordt het mogelijk tijdelijk af te wijken van voorschriften van het Luchthavenverkeersbesluit Schiphol (LVB). (30.809)

op het gebied van de EU (3/12)
 • Diende in januari en februari 2001 een aanbeveling en een verslag in over de sanering en de liquidatie van verzekeringsondernemingen (medebeslissingsprocedure, eerste en tweede lezing).
 • Diende in oktober 2001 een verslag in over de overheidsbijdragen van de EU-lidstaten aan de groei en de werkgelegenheid. In het rapport werd onder meer ingegaan op openstelling van openbare aanbestedingen voor Europese concurrentie; een gedragscode voor nationale regeringen bij belastingverlagingen om oneerlijke belastingconcurrentie tussen lidstaten tegen te gaan; en harmonisering van cijfergegevens over convergentie- en stabiliteitsprogramma's (niet-wetgevende raadplegingsprocedure).
 • Diende in november en december 2001 aanbevelingen in over grensoverschrijdende betalingen in euro (medebeslissingsprocedure, eerste en tweede lezing). De Europese verordening regelde dat bankkosten voor grensoverschrijdende transacties overal in de EU gelijk zijn.

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.