Drs. A.J. (André) Middelhoek

Met dank overgenomen van Europa Nu.

in de periode 1977-1996: lid Europese Rekenkamer

1.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Voorburg, 13 december 1931

2.

Hoofdfuncties/beroepen

 • medewerker CPB (Centraal Planbureau), van 1957 tot 1966
 • adjunct-directeur CPB (Centraal Planbureau), van 1966 tot 1 november 1969
 • directeur-generaal directoraar-generaal van de Rijksbegroting, ministerie van Financiën, van 1 november 1969 tot 1977
 • lid Rekenkamer van de Europese Gemeenschappen, van 1977 tot 12 januari 1993
 • voorzitter Rekenkamer van de Europese Gemeenschappen, van 12 januari 1993 tot 1 januari 1996

3.

Nevenfuncties

vorige
 • lector ISS (Institute for Sociale Studies) te 's-Gravenhage, van 1960 tot 1969
 • lid Raad van Commissarissen Koninklijke Hoogovens NV, van 1970 tot 1977
 • vicevoorzitter Comite Economische Politiek van de Europese Gemeenschappen, vanaf februari 1974
 • voorzitter/lid van diverse Raden van Advies en interdepartementale commissies
 • lid redactieraad "Public Finance"
 • lid Raad van Advies Centrum voor onderzoek economie publieke sector, Rijksuniversiteit Leiden
 • voorzitter Comité van onafhankelijke deskundigen over de ambtelijke leiding van de Europese Commissie, van februari 1999 tot maart 1999 (ingesteld op voorstel van het Europees Parlement n.a.v. mogelijk (financieel) wanbeheer door de Europese Commissie)

4.

Opleiding

academische studie
 • economie, Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam, tot 1957

5.

Wetenswaardigheden

ridderorden
Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 19 december 1995

verenigingen, sociëteiten, genootschappen etc.
lid Europese Liga voor Economische Samenwerking

6.

Familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd, 1982

kinderen
2 kinderen

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.