Prins Claus overleden op 6 oktober 2002

maandag 7 oktober 2002, 9:33

De Tweede en Eerste Kamer zullen de gisteren overleden prins Claus in een Verenigde Vergadering op woensdag herdenken.

De voorzitters van Eerste en Tweede Kamer hebben al in een gezamenlijke verklaring meegedeeld met groot leedwezen kennis te hebben genomen van het overlijden van prins Claus. Zij hebben eveneens hun medeleven betuigd met de koningin en met de leden van de koninklijke familie en de familie van de prins. Vergaderingen van de beide Kamers zijn tot na de begrafenis afgelast.

Premier Balkenende heeft de prins op radio en tv herdacht en zijn medeleven betoond met koningin Beatrix, haar zoons en schoondochters, en met de andere familieleden.

De premier prees de rol van de prins als adviseur van de koningin en de wijze waarop hij haar terzijde heeft gestaan bij haar taakvervulling. Ook wees hij op de belangrijke rol die prins Claus heeft gespeeld op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Hij vroeg de bevolking prins Claus te herdenken in groot respect voor wat hij voor de Nederlandse samenleving heeft betekend.

De fractieleiders van de partijen in de Tweede Kamer zijn unaniem in hun waardering voor de rol die de prins heeft gespeeld als raadgever van de koningin. Algemeen wordt zijn betrokkenheid geroemd, waarbij de aandacht die hij vroeg voor de problematiek van de Derde Wereld in het bijzonder wordt genoemd.

Prins Claus overleed in het AMC in Amsterdam op 76-jarige leeftijd. Hij had al langere tijd te maken met ernstige gezondheidsklachten. Dinsdag 15 oktober zal zijn stoffelijk overschot in de grafkelder van de Nieuwe Kerk te Delft worden bijgezet.

Het laatste lid van het koninklijk huis dat overleed, was, in november 1962, prinses Wilhelmina i.