Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 31 oktober 2020
kalender

Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

De raadsformatie i Justitie en Binnenlandse Zaken bestaat uit de ministers van justitie en/of binnenlandse zaken van de lidstaten van de Europese Unie. De JBZ-Raad vergadert meestal om de drie maanden. Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk.

Afhankelijk van het onderwerp en het belang dat daaraan wordt gehecht kan Nederland in deze Raad onder meer vertegenwoordigd worden door:

De staatssecretaris mag zich in het buitenland 'minister voor Immigratie' noemen.

Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Ierland nemen aan een aantal JBZ-onderdelen niet geheel, of onder bepaalde voorwaarden deel. Het Verenigd Koninkrijk en Ierland nemen met name niet deel aan de Schengenvoorschriften over het vrije verkeer van personen, de grenscontrole en het visumbeleid. Derhalve stemmen de vertegenwoordigers van deze landen in de Raad niet over deze aangelegenheden.

In de Raad van de Europese Unie nemen bewindspersonen uit alle EU-lidstaten een gezamenlijk besluit over het te volgen beleid binnen de EU. De Raad wordt ondersteund door het Comité van permanente vertegenwoordigers i dat besluiten voorbereidt en de uitvoering van de besluiten van de Raad bewaakt.

1.

Relevante beleidsvelden en besluitvorming

Deze raad behandelt onder meer de volgende beleidsvelden:

(lees per relevant beleidsveld hoe de besluitvorming werkt)

Daarnaast heeft deze raad specifiek aandacht voor:

  • samenwerking bij douanecontroles
  • het Schengeninformatiesysteem (SIS)
  • politiële en justitiële samenwerking

2.

Geschiedenis

De lidstaten zijn halverwege de jaren 70 op een informele, intergouvernementele basis buiten het gemeenschappelijke kader gaan samenwerken op het gebied van Justitie en Binnenlandse Zaken. In 1990 hebben Duitsland, Frankrijk en de landen van de Benelux het Akkoord van Schengen ondertekend, dat een belangrijke stap was in de richting van samenwerking tussen de lidstaten op dit gebied. Daarna zijn verscheidene lidstaten tot het Akkoord toegetreden.