Advocaat-generaal (A-G)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Een advocaat-generaal doet voorbereidend werk in rechtszaken voor het Europese Hof van Justitie i. De advocaten-generaal zijn volstrekt onafhankelijk. Ze doen onderzoek en leggen daarna een 'met redenen omklede conclusie' voor aan het Hof. Het onderzoek is erg uitgebreid en gaat vaak ook in op algemene juridische principes, terwijl de rechters van het Europese Hof alleen de feiten van de zaak zelf behandelen. De conclusies zijn niet bindend, het Hof mag ze naast zich neerleggen. In de praktijk echter, worden de conclusies wel vaak opgevolgd. De conclusies worden met het arrest van het Hof gepubliceerd.

Sinds 2003 brengen de advocaten-generaal alleen advies uit wanneer het Hof van mening is dat in deze specifieke zaak een nieuwe rechtsvraag aan de orde is.

Net als de rechters, worden de advocaten-generaal benoemd door de Europese regeringsleiders tijdens de Europese Raad i voor een periode van zes jaar. In de Raad moet onderlinge overeenstemming bestaan over de voordrachten.