Directoraat-generaal Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie (EMPL)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit directoraat-generaal i heeft de taak om bij te dragen aan de ontwikkeling van een modern, innovatief en duurzaam Europees sociaal model met meer en betere banen in een gemeenschap gebaseerd op gelijke kansen.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Werkgelegenheid, sociale zaken en arbeidsmobiliteit i.

Enkele taken van dit DG zijn:

  • meer en betere banen
  • vrij verkeer van werknemers en de coördinaatie van sociale veiligheidsschema's
  • betere werkomstandigheden
  • sociale inclusie

Organisaties die hieronder vallen

 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 926 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
23.05.2022  Guidelines for the employment policies of the Member States.
Besluit com(2022)241
 
10.05.2022  Globaliseringsfonds aanvraag EFG/2022/001 FR/Air France van Frankrijk.
Besluit com(2022)201
 
10.03.2022  Towards equal rights for people with disabilities.
ini(2022)2026
 
16.12.2021  European Semester for economic policy coordination: employment and social aspects in the annual sustainable growth survey 2022.
ini(2021)2233
 
16.12.2021  Towards a common European action on care.
ini(2021)2253
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 305 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
07.02.2022  Globaliseringsfonds aanvraag EFG/2021/007 FR/Selecta van Frankrijk.
Besluit com(2022)35
 
26.01.2022  Globaliseringsfonds EGF/2022/000 TA 2022 - Technische bijstand op initiatief van de Commissie.
Besluit com(2022)25
 
20.01.2022  Globaliseringsfonds aanvraag van Spanje - EGF/2021/006 ES/Catalonië automobielsector.
Besluit com(2022)20
 
08.11.2021  Globaliseringsfonds aanvraag van Spanje - EGF/2021/004 ES/Aragón automobielsector.
Besluit com(2021)683
 
28.10.2021  Globaliseringsfonds aanvraag van Italië - EGF/2021/003 IT/Porto Canale.
Besluit com(2021)935
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 174 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
06.07.2021  Standpunt EU in het Gespecialiseerd Comité voor coördinatie van de sociale zekerheid dat is opgericht bij de handels- en samenwerkingsovereenkomst met het Verenigd ...
Besluit com(2021)364
 
06.05.2021  Globaliseringsfonds aanvraag van Nederland - EGF/2020/004 NL/KLM.
Besluit com(2021)226
 
06.05.2021  Globaliseringsfonds aanvraag van Finland - EGF/2020/007 FI/Finnair.
Besluit com(2021)227
 
27.04.2021  Globaliseringsfonds aanvraag van Duitsland - EGF/2020/003 DE/GMH Guss.
Besluit com(2021)207
 
27.04.2021  Globaliseringsfonds aanvraag van België - EGF/2020/005 BE/Swissport.
Besluit com(2021)212