Directoraat-generaal Belastingen en douane-unie (TAXUD)

Het directoraat-generaal i Belastingen en douane-unie is verantwoordelijk voor het beheren, bewaken en ontwikkelen van de douane-unie als essentieel onderdeel van de bescherming van de buitengrenzen van de Europese Unie.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Economie i. In de Commissie-Von der Leyen valt het onder het projectteam van de Eurocommissaris voor Een economie die werkt voor de mensen.

De taken van dit directoraat-generaal i zijn onder meer:

  • het wegnemen van fiscale obstakels die handel tussen de lidstaten belemmeren
  • het adequaat reageren op internationale ontwikkelingen die met douane en belastingen te maken hebben
  • het bevorderen van samenwerking tussen de lidstaten bij het bestrijden van fraude
  • het onderhouden van contact met belanghebbenden om het beleid up-to-date te houden
 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 533 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
13.10.2021  Machtiging van Italië een verlaagd belastingtarief toe te passen op stroom die rechtstreeks wordt geleverd aan schepen die op een ligplaats in een haven zijn afgemeerd.
Richtlijn com(2021)630
 
13.10.2021  Wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1994 waarbij Kroatië wordt gemachtigd af te wijken van artikel 26, lid 1, onder a), en artikel 168 van de btw-richtlijn.
Richtlijn com(2021)631
 
13.10.2021  Machtiging van Estland af te wijken van artikel 26, lid 1, punt a), en de artikelen 168 en 168 bis van de btw-richtlijn.
Richtlijn com(2021)626
 
05.10.2021  Wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/2429 waarbij Letland wordt gemachtigd af te wijken van artikel 26, lid 1, onder a), 168 en 168 bis van de btw-richtlijn.
Richtlijn com(2021)606
 
24.08.2021  Standpunt EU in verband met de wijzigingen van aanhangsels 2, 2A en 5 van bijlage II bij de Handelsovereenkomst met Colombia, Peru en Ecuador.
Besluit com(2021)484
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 532 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
13.07.2021  Standpunt in de Associatieraad EU-Jordanië met betrekking tot een wijziging van protocol nr. 3 bij die overeenkomst betreffende de definitie van het begrip “producten ...
Besluit com(2021)387
 
29.04.2021  Machtiging van Nederland overeenkomstig artikel 19 van Richtlijn 2003/96/EG een verlaagd belastingtarief toe te passen op stroom die rechtstreeks wordt geleverd aan ...
Richtlijn com(2021)209
 
29.04.2021  Wijziging van Verordening (EU) nr. 1388/2013 betreffende de opening en het beheer van autonome tariefcontingenten van de Unie voor bepaalde landbouw- en ...
Verordening com(2021)215
 
29.04.2021  Machtiging van Denemarken overeenkomstig artikel 19 van Richtlijn 2003/96/EG een verlaagd belastingtarief toe te passen op stroom die rechtstreeks wordt geleverd aan ...
Richtlijn com(2021)211
 
29.04.2021  Wijziging van Verordening (EU) nr. 1387/2013 houdende schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde landbouw- en ...
Verordening com(2021)217
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 1557 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
20.08.2021  Machtiging van Italië om een verlaagd accijnstarief toe te passen op gasolie voor verwarmingsdoeleinden en op elektriciteit geleverd in de gemeente Campione d’Italia.
Richtlijn com(2021)485
 
19.08.2021  Wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1493 waarbij Hongarije wordt gemachtigd af te wijken van de artikelen 26, lid 1, onder a), 168 en 168 bis van de btw-richtlijn.
Richtlijn com(2021)482
 
09.08.2021  Wijziging van Beschikking 2009/790/EG waarbij Polen wordt gemachtigd af te wijken van artikel 287 van de btw-richtlijn.
Richtlijn com(2021)441
 
06.08.2021  Wijziging van Uitvoeringsbesluit 2009/1013/EU waarbij Oostenrijk wordt gemachtigd een maatregel te blijven toepassen die afwijkt van artikel 168 van de btw-richtlijn.
Richtlijn com(2021)458
 
04.08.2021  Machtiging van Duitsland af te wijken van artikel 193 van de btw-richtlijn.
Richtlijn com(2021)445