Directoraat-generaal Belastingen en douane-unie (TAXUD) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 9 december 2019
kalender

Het directoraat-generaal i Belastingen en douane-unie is verantwoordelijk voor het beheren, bewaken en ontwikkelen van de douane-unie als essentieel onderdeel van de bescherming van de buitengrenzen van de Europese Unie.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Economische en financiële zaken, belastingen en douane. i

De taken van dit directoraat-generaal i zijn onder meer:

  • het wegnemen van fiscale obstakels die handel tussen de lidstaten belemmeren
  • het adequaat reageren op internationale ontwikkelingen die met douane en belastingen te maken hebben
  • het bevorderen van samenwerking tussen de lidstaten bij het bestrijden van fraude
  • het onderhouden van contact met belanghebbenden om het beleid up-to-date te houden
 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 523 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
28.11.2019  Wijziging van Uitvoeringsbesluit 2013/677/EU waarbij Luxemburg wordt gemachtigd af te wijken van artikel 285 van de btw-richtlijn.
Richtlijn com(2019)618
 
21.11.2019  Wijziging van Verordening (EU) nr. 1387/2013 houdende schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde landbouw- en ...
Verordening com(2019)599
 
18.11.2019  Wijziging van Verordening (EU) nr. 1388/2013 betreffende de opening en het beheer van autonome tariefcontingenten van de Unie voor bepaalde landbouw- en ...
Verordening com(2019)596
 
13.11.2019  Machtiging van Spanje en Frankrijk af te wijken van artikel 5 van de btw-richtlijn.
Richtlijn com(2019)583
 
11.11.2019  Wijziging Beschikking 2007/884 waarbij het Verenigd Koninkrijk wordt gemachtigd een maatregel te blijven toepassen die afwijkt van artikel 26 van de btw-richtlijn.
Richtlijn com(2019)547
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 451 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
02.07.2019  Wijziging van Uitvoeringsbesluit 2013/805/EU waarbij Polen wordt gemachtigd af te wijken van artikel 26, lid 1, onder a), en artikel 168 van de btw-richtlijn.
Richtlijn com(2019)309
 
28.06.2019  Wijziging van Uitvoeringsbesluit 2013/676/EU waarbij Roemenië wordt gemachtigd een bijzondere maatregel te blijven toepassen die afwijkt van artikel 193 van de ...
Richtlijn com(2019)304
 
21.06.2019  Machtiging van Tsjechië de veralgemeende verleggingsregeling toe te passen in afwijking van artikel 193 van Richtlijn 2006/112/EG.
Richtlijn com(2019)283
 
14.06.2019  Machtiging van Portugal af te wijken van artikel 193 van de btw-richtlijn.
Richtlijn com(2019)275
 
16.05.2019  Wijziging van Verordening (EU) nr. 1387/2013 houdende schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde landbouw- en ...
Verordening com(2019)219
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 1552 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
11.12.2018  Wijziging van de btw-uitvoeringsverordening m.b.t. belastingplichtigen die via het gebruik van een elektronische interface bepaalde goederenleveringen faciliteren.
Verordening com(2018)821
 
11.12.2018  Wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat betreft de bepalingen inzake afstandsverkopen en bepaalde binnenlandse leveringen van goederen.
Richtlijn com(2018)819
 
08.08.2017  Standpunt EU ten aanzien van het voorstel tot wijziging van de Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR.
Besluit com(2017)408
 
06.04.2017  Standpunt EU in de Regionale Conventie betreffende de pan-Euro-mediterrane preferentiële oorsprongsregels over het verzoek van Oekraïne om partij te worden bij die ...
Besluit com(2017)162
 
21.03.2017  Standpunt EU mbt het wijzigen van aanhangsel II van de Regionale Conventie betreffennde de pan-Euro-mediterrane preferentiële oorsprongsregels.
Besluit com(2017)133