A.J.W. (Wijnand) Duyvendak

foto A.J.W. (Wijnand) Duyvendak
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotobureau Dijkstra
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Uit het actiewezen afkomstig GroenLinks-Tweede Kamerlid, dat juist vanwege dat actieverleden in 2008 voortijdig de politiek moest verlaten. Kwam in de Kamer na directeur van de Vereniging Milieudefensie te zijn geweest. Kreeg vooral bekendheid als campagneleider tegen geluidhinder door en uitbreiding van Schiphol. In de Tweede Kamer hield hij zich onder meer bezig met milieu- en klimaatbeleid, energiebeleid, ruimtelijke ordening, verkeer en bestuurlijke vernieuwing. Was betrokken bij initiatiefvoorstellen over het referendum en schreef een nota over het wandelbeleid.

GroenLinks
in de periode 2002-2008: lid Tweede Kamer

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Anton Johan Wijnand (Wijnand)

geboorteplaats en -datum
Markelo, 30 november 1957

2.

Partij/stroming

partij(en)
GroenLinks, vanaf januari 2002

3.

Hoofdfuncties/beroepen (5/9)

 • campagneleider bij Platform Binnenstad Autovrij (Amsterdam), 1992
 • campagneleider Vereniging Milieudefensie, van 1993 tot 1999 (campagneleider Schiphol (1993-1999) en "Trek de Groene Grens" (1998-2000))
 • directeur Vereniging Milieudefensie, van 1999 tot 1 maart 2002
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 mei 2002 tot 3 september 2008
 • publicist en spreker over milieuvraagstukken, vanaf september 2008

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

vorige (2/3)
 • penningmeester Schoolcomissie "Stichting Barbaraschool" te Amsterdam
 • secretaris "Beat The Heat Now", vanaf 2009

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (3/9)
 • Diende in 2005 samen met Boris van der Ham (D66) een initiatiefwetsvoorstel in over verkorting van de termijn tussen de verkiezingen en de eerste samenkomst van de Tweede Kamer. Het voorstel is in 2008 ingetrokken. (30.396)
 • Interpelleerde op 6 december 2007 minister Cramer over de inzet bij de klimaatconferentie van Bali (31.302)
 • Diende in 2008 een initiatiefwetsvoorstel in over het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte energiecentrales. Na zijn vertrek werd de verdediging overgenomen door Kees Vendrik. Hij trad bij de behandeling in de Tweede Kamer in 2010 op als diens adviseur. (31.362)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Diende in april 2008 samen met Emile Roemer (SP) een motie van wantrouwen in tegen staatssecretaris Huizinga vanwege het ontbreken van een regierol bij het oplossen van de problemen rond de invoering van de ov-chipkaart. De motie werd verworpen, waarbij VVD, SP, PVV en GroenLinks vóór stemden. (23.645, nr. 197)
 • In een persbericht waarin hij het verschijnen van een autobiografisch boek aankondigde, onthulde hij in augustus 2008 dat hij in 1985 correspondentie over de bouw van een kerncentrale uit het ministerie van Economische Zaken had gestolen. Anders dan in het boek werd daarbij niet vermeld dat hij inmiddels aftstand neemt van dit soort acties, waardoor zelfs de indruk bestond dat hij trots was op de inbraak. Hijzelf en fractieleider Halsema betreurden dit. Halsema meende dat hij de partij en zijn eigen functioneren had beschadigd en dat hij aan herstel van geloofwaardigheid en vertrouwen moest werken. Toen op 14 augustus via NRC Handelsblad bekend werd dat hij als redacteur van Bluf indirect ook verantwoordelijk was geweest voor bedreigingen aan het adres van ambtenaren (in het blad waren huisadressen van hen gepubliceerd) achtte hij zichzelf niet langer in staat aan herstel van geloofwaardigheid te werken. Hij deelde mee zijn ontslag in te zullen dienen.

uit de privésfeer
 • In 2010 initiatiefnemer "10:10 The Energy Challenge"
 • Oud-partijvoorzitter en oud-Eerste Kamerlid Mirjam de Rijk is zijn partner
 

9.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.