Drs. M.H. (Melanie) Maas Geesteranus

foto Drs. M.H. (Melanie) Maas Geesteranus
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Bron: Rijksoverheid.nl
Met dank overgenomen van Parlement.com.

VVD-politica, die na een succesvol driejarig wethouderschap in Leiden al op jonge leeftijd staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat i werd in de kabinetten-Balkenende. Voerde in de Kamers met het gemak het woord zonder al te zeer op haar ambtenaren te hoeven steunen. Maakte verruiming van grote rivieren mogelijk om overstromingen te voorkomen en bracht met minister Zalm i een wet om Schiphol te privatiseren tot stand. Werd in 2007 directeur zorginkoop bij Achmea, maar keerde in 2010 in het kabinet-Rutte I i terug als minister voor Infrastructuur en Milieu en behield die post in Rutte II i. Wist de verhoging van de maximumsnelheid naar 130 km/uur door te voeren en bracht de omvangrijke Omgevingswet tot stand. Hoewel zij als politiek talent te boek stond, voerde zij toch vooral op een zakelijke, wat a-politieke wijze beleid.

VVD
in de periode 2002-2017: lid Tweede Kamer, staatssecretaris, minister

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Melanie Henriëtte (Melanie)

geboorteplaats en -datum
Laag-Soeren (gem. Rheden), 28 juni 1970

2.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (7/9)

 • senior adviseur "B&A-groep" te 's-Gravenhage, van 1997 tot 1999
 • wethouder (van economische zaken, grondzaken, toerisme/parkeren en communicatie) van Leiden, van 12 oktober 1999 tot 22 juli 2002
 • staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat (belast met luchtvaart, water, scheepvaart en de milieuwetgeving scheepvaart en het KNMI; sinds mei 2003 tevens met aangelegenheden inzake de spoorwegen), van 22 juli 2002 tot 22 februari 2007
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 januari 2003 tot 27 mei 2003
 • directeur zorginkoop, "Achmea Zorg", van februari 2007 tot oktober 2010
 • minister van Infrastructuur en Milieu, van 14 oktober 2010 tot 26 oktober 2017
 • bestuursvoorzitter Stichting Porticus (financiering projecten), vanaf april 2018

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris in het eerste kabinet-Balkenende belast met luchtvaart, water en het KNMI
 • Was als staatssecretaris in de kabinetten-Balkenende II en III tevens belast met personenvervoer per spoor, inclusief de capaciteitsverdeling

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

huidige (2/3)
 • lid Task Force Advancing a Democratic Order, Atlantische Raad, vanaf november 2019
 • voorzitter Raad van Toezicht Pieterskerk Leiden, vanaf december 2019

vorige (2/16)
 • lid Raad van Toezicht Naturalis Biodiversity Center, van september 2019 tot maart 2023
 • lid stuurgroep Stichting "Education Cannot Wait", van april 2020 tot april 2022

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig) (3/19)
 • Ondertekende in 2016 namens het Rijk een Grean Deal Energie over het binnen afzienbare tijd energieneutraal worden van de waterschappen
 • In 2016 verwierp de Tweede Kamer het door haar ingediende en verdedigde wetsvoorstel om een kentekenplicht in te voeren voor onder meer tractoren (34.397)
 • Bracht in 2017 een Nationale Omgevingsvisie (NOVI) uit over de ruimtelijke opgaven voor de komende jaren. Het gaat om een startnota en bestaande beleidsplannen en visies blijven nog van kracht. (34.682)

als bewindspersoon (wetgeving) (3/10)
 • Bracht in 2015 een wet (Stb. 10) tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen tot stand om een rijbewijsplicht in te voeren voor landbouw- en bosbouwtrekkers en motorrijtuigen met beperkte snelheid (T-rijbewijs) (33.781)
 • Bracht in 2015 de Wet basisregistratie ondergrond (Stb. 362) tot stand. De wet regelt de instelling van een basisregistratie met gegevens over de geologische en bodemkundige opbouw van de ondergrond, ondergrondse constructies en gebruiksrechten in relatie tot de ondergrond. Beheerder van de basisregistratie is TNO. (33.839)
 • Bracht in 2016 de Omgevingswet (Stb. 156) tot stand. Hiermee wordt het omgevingsrecht gebundeld in één wet. Daarmee komt er één samenhangend stelsel van planning, besluitvorming en procedures op ruimtelijk gebied. Dat moet de mogelijkheden voor een integraal beleid vergroten, evenals een betere bruikbaarheid van het omgevingsrecht. Daarnaast wordt beoogd tot een substantiële vereenvoudiging in het omgevingsrecht te komen. Plannen en vergunningen worden zo veel mogelijk gebundeld, procedures worden sneller. Naar schatting 50.000 bestemmingsplannen en beheersverordeningen worden circa 400 omgevingsplannen. De wet komt in plaats van 26 wetten, waaronder de Onteigeningswet, de Tracéwet, de Wegenwet, de Wet ammoniak en veehouderij, de Wet bodembescherming, de Wet natuurbescherming, de Wet milieubeheer en de Wet ruimtelijke ordening, alsmede delen van de Monumentenwet en de Woningwet. (33.962)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Was tijdens haar staatssecretariaat van 15 oktober 2004 tot februari 2005 en van 21 augustus tot december 2006 met zwangerschaps- en bevallingsverlof

uit de privésfeer
 • Woonde in haar jeugd zes jaren in België

verkiezingen
 • Was in 2003 bij de Tweede Kamerverkiezingen nummer 3 op de VVD-kandidatenlijst

niet-aanvaarde politieke functies
 • minister voor Vreemdelingenbeleid en Integratie, mei 2003 (geweigerd)

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • Teun Lagas, "Profiel Melanie Schultz van Haegen. Gedegen en evenwichtig", Trouw, 22 augustus 2003
 • Rijk Timmer, "Ooit bedremmeld, nu daadkrachtig", Het Financieele Dagblad, 10 augustus 2006
 • Maartje Bakker en Kim van Keken, "'Ik dacht wel even aan mijn reputatie, met dit kabinet'", De Volkskrant, 22 januari 2011
 • Laurens Berentsen, "'Het klikt tussen Mark en mij, maar ik noem hem geen vriend - dat is iemand met wie je heel veel deelt'", Het Financieele Dagblad, 12 maart 2011
 • Carla Joosten, "'Ik ga straks heel veel “nee” zeggen'", Elsevier Weekblad, 4 juli 2017

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.