Drs. R.J. (Roel) de Wit

foto Drs. R.J. (Roel) de Wit
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Bioloog, die zich als PvdA-wethouder van Amsterdam ontwikkelde tot een bekwaam reformist uit de sociaaldemocratische school van Drees. Was betrokken bij de bouw van de Bijlmermeer, de aanleg van de metro en de ontwikkeling van planologisch beleid voor de binnenstad en het stadsgewest. Gewaardeerde burgemeester van Alkmaar die veel tot stand bracht. Daarna gezaghebbend Commissaris van de Koningin van Noord-Holland met een sobere, maar doeltreffende bestuursstijl. Moedig en nuchter man, die een uitnodiging voor een diner alleen accepteerde indien deze functioneel was. Voelde zich als CdK een makelaar tussen de gemeenten en het Rijk.

in de periode 1976-1992: Commissaris van de Koning(in)

1.

Voornamen (roepnaam)

Roelof Josephus (Roel)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 31 maart 1927

overlijdensplaats en -datum
Haarlem, 3 juni 2012

3.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 1946

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/7)

 • lid gemeenteraad van Amsterdam, van 4 september 1962 tot 28 augustus 1970
 • wethouder (van publieke werken, stadsontwikkeling en agglomeratiezaken) van Amsterdam, van 28 april 1965 tot 28 augustus 1970
 • burgemeester van Alkmaar, van 28 augustus 1970 tot 16 augustus 1976
 • Commissaris van de Koningin in Noord-Holland, van 16 augustus 1976 tot 1 april 1992 (benoemd bij K.B. van 12 juni 1976)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/28)

 • voorzitter Overlegorgaan Nationaal Park Zuid-Kennemerland, van april 1995 tot 1 december 2001
 • voorzitter Commissie geschiedenisonderwijs, van 15 september 1997 tot april 1998 (advies uitgebracht onder de titel 'Het verleden in de toekomst')

comités van aanbeveling, erefuncties etc. (2/3)
 • erevoorzitter Gooisch Natuurreservaat
 • erevoorzitter Stichting Provinciale Atlas Noord-Holland

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Was als wethouder van Amsterdam nauw betrokken bij de ontwikkeling van de Bijlmermeer en bij het bevorderen van de ontwikkeling van 'overloopsteden' als Purmerend, Hoorn en Almere.
 • Had als burgemeester van Alkmaar tevens de portefeuille ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer en gewestzaken

uit de privésfeer
 • Hij werkte aanvankelijk bij de Contactcommissie voor Natuur- en Landschapsbescherming, het overkoepelend orgaan van Nederlandse organisaties op het gebied van natuur- en landschapsbescherming
 • Zijn vader was chef van een technische groothandel en was actief in de SDAP
 • Zijn echtgenote, Corrie in 't Veld, was actief in twee afdelingsbesturen en het federatiebestuur van de PvdA in Amsterdam. Daarnaast was zij actief op diverse maatschappelijke terreinen (o.a. voorzitter Federatieve Vrouwenraad in Alkmaar en Haarlem, bestuurslid bibliotheken, Nederlandse Hartstichting en Stichting Alcoholpreventie, lid selectiecommissies leden rechterlijke macht)

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
 • Razende Roel (bijnaam)
 • Overloopkampioen (bijnaam, 'overloop' sloeg op de bevordering van woningbouw in groeikernen als Alkmaar en Almere t.b.v. inwoners van Amsterdam)

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.