Dr. M.J. (Max) Prinsen

foto Dr. M.J. (Max) Prinsen
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Bekwame fiscalist die na een loopbaan bij de rijksbelastingdienst in de bezettingstijd op Binnenlandse Zaken de rechterhand werd van secretaris-generaal Frederiks en na de bevrijding diens opvolger. Was als SG de vertrouweling van minister Beel en de laatste tien jaar van zijn carrière Commissaris van de Koningin in Noord-Holland. Handig bestuurder met veel politiek gevoel die zijn eigen positie nooit uit het oog verloor.

in de periode 1946-1964: Commissaris van de Koning(in), secretaris-generaal

1.

Voornamen (roepnaam)

Marinus Jacobus (Max)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Heerenveen (gem. Ængwirden), 10 januari 1899

overlijdensplaats en -datum
Haarlem, 3 januari 1971

3.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (5/7)

 • chef bureau belastingen (rang: raad-fiscaal), afdeling Binnenlands Bestuur, ministerie van Binnenlandse Zaken, van 1 juli 1939 tot 16 september 1945
 • fungerend secretaris-generaal ministerie van Binnenlandse Zaken, van september 1944 tot mei 1945
 • secretaris-generaal ministerie van Binnenlandse Zaken, van 16 september 1945 tot 1 juli 1954
 • secretaris van de ministerraad, van 3 juli 1946 tot 1 juni 1950
 • Commissaris van de Koningin in Noord-Holland, van 1 juli 1954 tot 1 februari 1964 (benoemd bij K.B. van 4 februari 1954)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/11)

 • lid Commissie van Advies taakverdeling tussen departementen, vanaf 2 april 1964
 • lid Academische Raad, omstreeks 1970

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Na de evacuatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken 4 maart 1943 naar Apeldoorn had hij, bij afwezigheid van s.g. Frederiks, de leiding van de kleine achtergebleven staf in Den Haag. Nadat Frederiks in september 1944 was ondergedoken, fungeerde hij in Den Haag als waarnemend secretaris-generaal

uit de privésfeer
 • Zijn vader was ambtenaar bij de Octrooiraad
 • Zijn tweede echtgenote was de weduwe van H.B. Wiardi Beckman, Eerste Kamerlid voor de SDAP

anekdotes en citaten
 • Frederiks voelde zich na de oorlog verraden door zijn opvolger Prinsen, die tot het eind van de bezettingstijd in functie was gebleven, maar zich niet voor een zuiveringscommissie had hoeven verantwoorden. In de familie-Frederiks zong men in die dagen wel spottend de eerste regel van vers 2 van psalm 146: "Vest op Prinsen geen betrouwen".

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.