Dr. J.E. (Jaap) baron de Vos van Steenwijk

foto Dr. J.E. (Jaap) baron de Vos van Steenwijk
bron: Noord-Hollandsarchief
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Telg uit een oud adellijk bestuurdersgeslacht, geboren en getogen in Zwolle. Aanvankelijk wetenschappelijk werkzaam als astronoom, daarna leraar tot hij in Zwolle zijn schoonvader opvolgde als burgemeester. Later burgemeester van Haarlem en na de oorlog een besluitvaardige en vindingrijke Commissaris van de Koningin van Noord-Holland. Hij vond dat de burgemeester een man moest zijn en was tegen micro-gemeenten.

in de periode 1945-1954: Commissaris van de Koning(in)

1.

Voornamen (roepnaam)

Jacob Evert (Jaap)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Zwolle, 30 april 1889

overlijdensplaats en -datum
Hoofddorp (gem. Haarlemmermeer), 16 juli 1978

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • Liberale Staatspartij "De Vrijheidsbond", tot 1945 (vanaf februari 1938 zonder de toevoeging "de Vrijheidsbond")
 • PvdV (Partij van de Vrijheid), van 1945 tot 24 januari 1948
 • VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf 24 januari 1948

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/7)

 • secretaris Nationaal Crisis Comité, van november 1931 tot 1 februari 1933
 • burgemeester van Zwolle, van 1 februari 1933 tot 15 november 1937
 • burgemeester van Haarlem, van 15 november 1937 tot 6 maart 1941 (door de Duitsers gepensioneerd)
 • waarnemend Commissaris van de Koningin in Noord-Holland, van 7 mei 1945 tot 15 september 1945

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/5)

 • voorzitter Commissie van advies inzake de oeververbinding Noordzeekanaal en IJ
 • voorzitter commissie inzake territoriale decentralisatie, van 14 september 1954 tot 15 juli 1958

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Zijn vader was wethouder van Zwolle en daarna lid van Gedeputeerde Staten van Overijssel
 • Volgde in 1933 zijn schoonvader op als burgemeester van Zwolle

niet-aanvaarde politieke functies
 • minister van Buitenlandse Zaken, 1948 (aangezocht tijdens formatie-Beel, geweigerd)

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.