Mr.dr. A. baron Röell

foto Mr.dr. A. baron Röell
bron: Provincie Noord-Holland
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Nazaat van een Tweede Kamerlid, die na een loopbaan bij de Provinciale Griffie van Overijssel burgemeester van achtereenvolgens Leeuwarden, Arnhem en Amsterdam was. Zijn burgemeesterschap van Amsterdam duurde echter slechts vijf jaar. Vooral stadsuitbreiding stond daarin centraal. In 1915 volgde zijn benoeming tot Commissaris van de Koningin in Noord-Holland. Tijdens die ambtsperiode vonden (in 1916) overstromingen plaats langs de Zuiderzeekust. Goed voorzitter en bestuurder, die steeds aanstuurde op compromissen. Maakte in augustus 1940 bezwaar tegen het afschaffen van de titel Commissaris van de Koningin. Overleed vrij onverwacht in november 1940.

in de periode 1915-1940: Commissaris van de Koning(in), burgemeester van Amsterdam

1.

Voornaam

Antonie

2.

Personalia

wijziging in naam en/of titulatuur
Jhr. A. Röell

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 21 augustus 1864

overlijdensplaats en -datum
Haarlem, 29 november 1940

3.

Partij/stroming

stroming(en)
liberaal

4.

Hoofdfuncties/beroepen (5/7)

  • chef afdeling (rang: commies), Provinciale Griffie te Zwolle, van 1893 tot 1 september 1898
  • burgemeester van Leeuwarden, van 1 september 1898 tot 1 september 1904
  • burgemeester van Arnhem, van 1 september 1904 tot 16 maart 1910
  • burgemeester van Amsterdam, van 16 maart 1910 tot 16 januari 1915 (benoemd bij K.B. van 26 januari 1910)
  • Commissaris van de Koningin in Noord-Holland, van 16 januari 1915 tot 29 november 1940 (benoemd bij K.B. van 12 december 1914)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/5)

  • voorzitter stichting "Gooische Natuurreservaat", van 1932 tot november 1940
  • lid bestuur Nationale Fonds voor Bijzondere Nooden, vanaf 30 mei 1936

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn vader was marineofficier

predicaten/adellijke titels
  • baron, 18 maart 1937

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.