Dr.Mr. D.J. van Ewijck van Oostbroek en de Bilt

foto Dr.Mr. D.J. van Ewijck van Oostbroek en de Bilt
bron: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Bekwame ambtenaar en bestuurder die filosofie studeerde in Utrecht. Speelde als ambtenaar op het departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen onder Willem I een belangrijke rol bij de bevordering van wetenschap en cultuur. Actieve Gouverneur, vooral op het gebied van de landbouw en de waterstaat. Als gouverneur van Drenthe zette hij zich in voor de aanleg van kanalen, in de zelfde functie in Noord-Holland maakte hij zich sterk voor de inpoldering van de Anna Paulownapolder. Het plaatsje Van Ewijcksluis, de eerste kern van die polder, is naar hem genoemd.

in de periode 1832-1855: Provinciaal Gouverneur, Commissaris van de Koning(in)

1.

Voornamen

Daniël Jacob

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Utrecht, 13 november 1786

overlijdensplaats en -datum
Utrecht, 15 december 1858

3.

Hoofdfuncties/beroepen (3/12)

 • Gouverneur van Drenthe, van 1 mei 1832 tot 1 januari 1840 (benoemd bij K.B. van 12 april)
 • Gouverneur van Noord-Holland, van 1 januari 1840 tot 1 augustus 1850
 • Commissaris des Konings van Noord-Holland, van 1 augustus 1850 tot 1 oktober 1855

ambtstitel
 • minister van staat, van 1 oktober 1855 tot 15 december 1858

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties (2/8)

 • lid College van Curatoren Hogeschool te Leiden, van 24 januari 1848 tot 21 maart 1857
 • voorzitter Staatscommissie ter voorbereiding regeling van het hoger onderwijs, vanaf 15 januari 1849

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
 • erelid Provinciaal Friesch Genootschap
 • erelid Koninklijke Academie van Wetenschappen en fraaie kunsten te Brussel

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/4)
 • Bevorderde in Drenthe de aanleg van de Noord-Willemsvaart, het Oranjekanaal en de Hoogeveense Vaart
 • Zette zich als Gouverneur van Noord-Holland in voor de oprichting van krankzinnigengestichten
 • Op zijn voorstel werd in 1847 de Anna-Paulowna-Maatschappij opgericht

uit de privésfeer
 • Naar hem is het Noord-Hollandse dorp Van Ewijcksluis genoemd
 • Zijn vader was burgemeester van Utrecht

niet-aanvaarde politieke functies
 • minister van Financiën, september 1843 (geweigerd)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

7.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.