Mr. P.A.V. baron van Harinxma thoe Slooten

foto Mr. P.A.V. baron van Harinxma thoe Slooten
bron: Persoonlijkheden
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Telg uit een familie van oude landadel die vele bestuurders voortbracht. Volgde in 1909 zijn vader op als Commissaris van de Koningin in Friesland en vervulde die functie ruim 35 jaar. Bestuurde op regenteske wijze 'zijn' provincie. Had veel belangstelling voor landbouw en waterstaat en nam vooral op dat laatste terrein belangrijke initiatieven. De economische ontwikkeling van de provincie stagneerde echter, omdat hij industrialisatie geen prioriteit gaf. Bleef als één van de weinige Commissarissen de hele bezettingstijd aan en werd in 1945 - tot zijn grote ongenoegen - eerst 'gestaakt' en in november van dat jaar ontslagen.

in de periode 1909-1954: staatsraad in buitengewone dienst, Commissaris van de Koning(in)

1.

Voornamen

Pieter Albert Vincent

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Beetsterzwaag (gem. Opsterland, Frl.), 22 oktober 1870

overlijdensplaats en -datum
Olterterp (gem. Opsterland, Frl.), 5 augustus 1954

3.

Partij/stroming

stroming(en)
conservatief, christelijk-historisch

partij(en)
NHP (Nationaal-Historische Partij), van 1904 tot 1912

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/6)

 • lid Centrale Raad van Beroep (voor de Ongevallenwet), van 16 april 1903 tot 1 september 1909 (benoemd bij K.B. van 28 februari 1903)
 • Commissaris van de Koningin in Friesland, van 1 september 1909 tot 19 november 1945 (benoemd bij K.B. van 13 juli 1909; sinds mei 1945 "gestaakt")
 • staatsraad in buitengewone dienst, Raad van State, van 30 augustus 1938 tot 5 augustus 1954

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/3)

 • lid Raad van Commissarissen "Algemeene Friesche Levensverzekeringsmaatschappij"
 • lid bestuur Nationaal Fonds voor Bijzondere Nooden, vanaf 30 mei 1936

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/4)
 • Stimuleerde de bouw van stoomgemalen en het verhogen van dijken. De aftakking tussen Leeuwarden en Harlingen van het vaarwater van Groningen naar de Waddenzee is naar hem vernoemd: het Van Harinxma-kanaal.
 • Zette zich in voor elektrificatie van de provincie
 • Werd na de oorlog op aandrang van het verzet in Friesland door het College van Vertrouwensmannen 'gestaakt' (op non-actief gezet in afwachting van zuivering). Hij noemde dat een revolutionaire daad, legde zich niet bij de beslissing neer en bleef gewoon zijn kamer betrekken op het Provinciehuis. Hij stelde bovengronds verzet te hebben gepleegd. Een commissie o.l.v. oud-minister Van Boeijen oordeelde echter dat hij zich te weinig principieel had opgesteld. Zeventien Friese burgemeesters kwamen tevergeefs met een adres om hem te handhaven. Uiteindelijk kreeg hij namelijk (eervol) ontslag.

uit de privésfeer (3/5)
 • Een broer van hem was burgemeester van Holten
 • Een zus van hem was gehuwd met een zoon van W.J. van Welderen baron Rengers, Tweede en Eerste Kamerlid
 • Zijn zus overleed vijf dagen voor hem

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.