Jhr. P.J. Vegelin van Claerbergen

foto Jhr. P.J. Vegelin van Claerbergen
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Friese jonkheer, die na een korte officiersloopbaan bij de marine functies bij het Koninklijk Huis ging vervullen. Was drie jaar particulier secretaris van koning Willem III i en werd daarna ambtenaar van het Kabinet des Konings. Als directeur van dat Kabinet speelde hij in 1901 een belangrijke rol als intermediair tijdens de formatie - de eerste kabinetsformatie van de jonge koningin Wilhelmina i. Ook bij de formatie in 1908 was hij nauw betrokken. Na zijn pensionering werd hij staatsraad in buitengewone dienst.

in de periode 1899-1918: staatsraad in buitengewone dienst, directeur Kabinet van de Koning(in)

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Petrus Johannes

geboorteplaats en -datum
Joure (grietenij Haskerland), 7 augustus 1845

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 24 juli 1918

begraafplaats en -datum
Joure, 27 juli 1918 (familiegraf)

2.

Hoofdfuncties/beroepen (4/8)

  • referendaris Kabinet des Konings, van 1 februari 1880 tot 1 augustus 1899
  • waarnemend directeur Kabinet der Koningin, van januari 1899 tot 1 augustus 1899 (vanwege ziekte van jhr. P.H. Gevers Deynoot)
  • directeur Kabinet der Koningin, van 1 augustus 1899 tot 7 augustus 1910 (benoemd bij K.B. van 19 juli 1899)
  • staatsraad in buitengewone dienst, Raad van State, van 7 augustus 1910 tot 24 juli 1918 (benoemd bij K.B. van 6 augustus 1910)

officiersrangen
luitenant-ter-zee tweede klasse, van 16 januari 1867 tot 16 december 1870

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

3.

Nevenfuncties

kamerheer van koning Willem III en koningin Wilhelmina, van 16 december 1875 tot 24 juli 1918

4.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

5.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Voerde in 1901 namens de koningin in het geheim overleg met De Savornin Lohman over de kabinetsformatie

6.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

7.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.