Mr. J.E. baron van Panhuys

foto Mr. J.E. baron van Panhuys
bron: Rijksarchief Leeuwarden
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Groningse edelman en rechter, die in de Tweede Kamer tot de hervormingsgezinde leden behoorde. Steunde in 1844 dan ook het agenderen van het voorstel van Thorbecke c.s. (de 'Negenmannen') tot herziening van de Grondwet. Nadat die Grondwet in 1848 herzien was Gouverneur en vanaf 1850 Commissaris des Konings in Friesland, welke functie hij tot 1878 bekleedde. In 1874 bij het vijfentwintigjarig regeringsjubileum van de koning verheven tot baron.

liberaal
in de periode 1840-1878: lid Tweede Kamer, Provinciaal Gouverneur, Commissaris van de Koning(in)

1.

Voornamen

Jan Ernst

2.

Personalia

wijziging in naam en/of titulatuur
Jhr.Mr. J.E. van Panhuys

geboorteplaats en -datum
Groningen, 12 juli 1808

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 25 oktober 1878

3.

Partij/stroming

stroming(en)
 • "financiële oppositie" (ten tijde van koning Willem I en koning Willem II)
 • liberaal

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/5)

 • rechter Arrondissementsrechtbank te Winschoten, van 1 oktober 1838 tot 1 december 1848
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 oktober 1840 tot 13 december 1848 (voor de provincie Groningen)
 • Gouverneur van Friesland, van 1 december 1848 tot 20 december 1849
 • Commissaris des Konings in Friesland, van 1 augustus 1850 tot 9 juni 1878

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/3)

 • lid Staatscommissie tot onderzoek van de rekening der koloniale remises, 1844
 • lid College van Curatoren Hogeschool te Groningen, van 16 april 1849 tot 25 oktober 1878

afgeleide functies, presidia etc.
lid Commissie van Rapporteurs voor de voorstellen tot Grondwetsherziening (Tweede Kamer der Staten-Generaal), 1848

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (2/7)
 • Behoorde in 1847 tot de meerderheid die tegen het wetsvoorstel over het stemrecht in steden en op het platteland stemde. Het wetsvoorstel werd met 31 tegen 27 stemmen verworpen.
 • Stemde in 1848 tegen de hoofdstukken II en IV van de nieuwe Grondwet

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Zijn vader was kapitein der infanterie, rentmeester van de Stad Groningen en Statenlid in Groningen
 • Zijn broer Ulrich was lid van Gedeputeerde Staten van Groningen

predicaten/adellijke titels
 • baron, 12 mei 1874

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.