Mr. M. (Martin) Zijlstra

foto Mr. M. (Martin) Zijlstra
Met dank overgenomen van Parlement.com.

PvdA-Tweede Kamerlid en bestuurder. Zoon van een landarbeider uit Noordwest-Groningen, die na een loopbaan bij Akzo en de gemeente Delfzijl burgemeester van Termunten werd. Daarna Tweede Kamerlid. In de Kamer een gewaardeerd lid dat zichzelf niet erg op de voorgrond plaatste en die zich vooral met binnenlands bestuur en defensie (personeel) bezighield. Gold als grondlegger voor het veteranenbeleid. Was enige tijd fractiesecretaris en bijna vier jaar ondervoorzitter van de Kamer. Gaf in kleine kring van tijd tot tijd in het Gronings rake typeringen van personen en situaties.

PvdA
in de periode 1989-2002: lid Tweede Kamer

1.

Voornaam (roepnaam)

Marten (Martin)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Eenrum (Gr.), 22 juli 1944

overlijdensplaats en -datum
Woldendorp (gem. Delfzijl), 10 december 2014

3.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/11)

 • burgemeester van Termunten, van 16 juni 1977 tot 1 januari 1990 (gemeente opgeheven na herindeling)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 november 1989 tot 23 mei 2002
 • waarnemend burgemeester van Oldambt, van 1 januari 2010 tot 1 september 2010 (gemeente gevormd na herindeling)
 • waarnemend burgemeester van Schiermonnikoog, van 1 april 2011 tot 26 januari 2012 (na het aftreden van burgemeester L.K. Swart)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies (0/3)

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/31)

 • lid Klankbordgroep Commandant Koninklijke Marechaussee, vanaf 23 april 2007
 • voorzitter Raad van Toezicht "Ommelander Ziekenhuis Groep", vanaf 1 september 2008

afgeleide functies, presidia etc. (2/4)
 • eerste ondervoorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 20 december 1994 tot 19 mei 1998
 • plaatsvervangend lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 20 mei 1998 tot 1 september 1998

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariƫr (2/4)
 • Diende in 1996 samen met Johan Remkes (VVD) en Olga Scheltema-de Nie (D66) een initiatiefwetsvoorstel in over het intrekken van de non-activiteitsregeling voor ambtenaren die lid worden van de Tweede Kamer of het Europees Parlement. Dit voorstel werd in 1998 wet. (24.701)
 • Een door hem ingediende en aangenomen motie leidde in 1997 tot het toekennen van een uitkering van f 1000 aan uitgezonden militairen, met tussen de twee en vijf jaar diensttijd

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Had als burgemeester van Termunten behalve openbare orde en voorlichting ook de portefeuilles ruimtelijke ordening, recreatie, milieu, maatschappelijke dienstverlening en economische aangelegenheden
 • In 1985/1986 was er enige discussie over de combinatie van zijn burgemeesterschap en het voorzitterschap van de Vereniging Maatschappelijke Dienstverlening. Minister Rietkerk vond die combinatie ongewenst. Nadat het aantal uren dat aan de nevenfunctie moest worden besteed was teruggebracht, had minister Van Dijk niet langer bezwaar.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieƫn betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.