Mr. B.J.M. (Berend-Jan) baron van Voorst tot Voorst

foto Mr. B.J.M. (Berend-Jan) baron van Voorst tot Voorst
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Berend-Jan baron van Voorst tot Voorst
Met dank overgenomen van Parlement.com.

CDA-bestuurder die na een ambtelijke loopbaan en na functies in Brussel te hebben bekleed, in 1988 staatssecretaris van Europese zaken werd in het tweede kabinet-Lubbers i. In het opvolgende derde kabinet-Lubbers i was hij staatssecretaris van Defensie. Die post verliet hij in 1993 om Commissaris van de Koningin in Limburg te worden, wat hij tot 2005 bleef. Telg van een Gelderse adellijke familie, die meer bestuurder dan politicus was. Zijn vader was burgemeester en gedeputeerde; zijn grootvader Commissaris van de Koningin.

CDA
in de periode 1988-2005: lid Tweede Kamer, staatssecretaris, Commissaris van de Koning(in)

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Berend Jan Marie (Berend-Jan)

geboorteplaats en -datum
Beek (gem. Ubbergen), 7 februari 1944

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 6 november 2023

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • KVP (Katholieke Volkspartij), van 1966 tot 11 oktober 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 11 oktober 1980

3.

Hoofdfuncties/beroepen (8/11)

 • tweede ambassadesecretaris, Permanente Vertegenwoordiging Koninkrijk der Nederlanden bij de Europese Gemeenschappen te Brussel, van 1971 tot 1977
 • plaatsvervangend directeur bilaterale zaken, directoraat-generaal buitenlandse economische betrekkingen, ministerie van Economische Zaken, van 1977 tot 1980
 • plaatsvervangend chef Kabinet van Europees Commissaris mr. F.H.J.J. Andriessen te Brussel, van 1981 tot 1985
 • plaatsvervangend directeur-generaal buitenlandse economische betrekkingen, ministerie van Economische Zaken, van 1985 tot 26 september 1988
 • staatssecretaris van Buitenlandse Zaken (belast met Europese samenwerking), van 27 september 1988 tot 7 november 1989
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 14 september 1989 tot 7 november 1989
 • staatssecretaris van Defensie (onder andere belast met materieelzaken en ruimtelijke ordening), van 7 november 1989 tot 1 juni 1993
 • Commissaris van de Koningin in Limburg, van 1 juli 1993 tot 1 juli 2005

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris van Buitenlandse Zaken belast met 1. aangelegenheden betreffende de samenwerking in en de integratie van Europa; 2. bilaterale en multilaterale (inclusief wereldwijde) aangelegenheden op economisch en sociaal terrein, op cultureel, wetenschappelijk en technologisch terrein; 3. verkeersaangelegenheden; 4. aangelegenheden betreffende het milieu, een en ander voorzover de minister de behandeling daarvan niet aan zichzelf voorbehield.
 • Was als staatssecretaris van Defensie belast met 1. de aanschaf, het beheer en de verzorging van materieel; 2. het milieu, de ruimtelijke ordening en de infrastructuur; 3. de militaire werkplaatsen en bedrijven; 4. de research en ontwikkeling; 5. de geestelijke verzorging bij de krijgsmacht; 6. de herziening van het militair straf-, strafproces- en tuchtrecht; 7. andere aangelegenheden die de minister van geval tot geval toevertrouwde.

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/39)

 • lid Raad van Commissarissen Nederlandse Waterschaps Bank
 • penningmeester stichting Mecenas Parkstad Limburg Theaters

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Bracht in 1991 samen met minister Ter Beek de nota 'Herstructurering en verkleining defensie' (de Defensienota) uit. In tien jaar moet de personeelssterkte van defensie met circa 40.000 afnemen. (21.991)
 • Bracht in 1993 samen met minister Ter Beek de Prioriteitennota Defensie uit $B vkt2fmi5sqz2
 • Had samen met minister Hirsch Ballin een belangrijk aandeel in de invoering van het in 1990 tot stand gekomen nieuwe militaire straf-, strafproces- en tuchtrecht

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 1988 als staatssecretaris van Buitenlandse Zaken een wet tot Goedkeuring van een besluit over het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen tot stand, waardoor een vierde, aan het nationaal product gerelateerde, financieringsbron voor de E.G. wordt ingevoerd (20.845)
 • Bracht in 1990 samen met minister Hirsch Ballin een - in 1989 door de Tweede Kamer aanvaarde - wijziging van het militair straf-, strafproces- en tuchtrecht in het Staatsblad (Stbb. 367-368). De herziening voorziet in herziening van het sanctiestelsel, waarbij de doodstraf wordt afgeschaft en bijkomende straffen van ontslag uit militaire dienst, verlaging en en plaatsing in een strafklasse verdwijnen. Er komt een scheiding tussen straf- en tuchtrecht. Het militair tuchtrecht wordt geschreven recht en bevat een regeling voor tuchtprocedure, vertrouwensman en beroepsprocedure. De Wet Militaire Strafrechtspraak (Stb. 370) vervangt de bestaande wetgeving, waaronder de Militaire Cassatiewet. Er is aansluiting gezocht bij het Wetboek van Strafvordering, maar militairen staan voor strafbare feiten terecht voor een militaire kamer, politierechter of kantonrechter. De wetsvoorstellen waren in 1981 en 1983 ingediend door resp. staatssecretaris Van Eekelen en minister De Ruiter en de ministers De Ruiter en Korthals Altes en in 1989 door de Tweede Kamer geloodst door de ministers Bolkestein en Korthals Altes. (16.813, 17.804)

8.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer (3/5)
 • Een halfzus van hem is gehuwd met een broer van F.J.M. Houben, Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant
 • Een zwager van hem, F. van Lanschot, was burgemeester van Geldrop
 • Zijn vader was burgemeester van Ubbergen, lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant en burgemeester van Tilburg (1946-1960)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • NRC Handelsblad, 27 september 1988
 • Trouw, 28 september 1988
 • Staatscourant, 28 september 1988
 • W. Nieuwenhuizen, "Hoffelijk en vlijtig, maar nog onbekend; Profiel van mr. B.J. baron van Voorst tot Voorst", NRC Handelsblad, 16 maart 1992
 • B.J.M. baron van Voorst tot Voorst". Veel gevoel voor religieuze traditie", NRC Handelsblad, 27 april 1993

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.