R.P. (Rein) Hummel

foto R.P. (Rein) Hummel
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Protestante Limburger uit een mijnwerkersgezin, die als wat ongemakkelijk heer bekendstond. Goed thuis in het lokale bestuur, waarin hij onder meer als wethouder van Hoensbroek gevormd werd na vele, uiteenlopende activiteiten in het maatschappelijke leven. Werd in 1982 voor de PvdA woordvoerder financiën lagere overheden en volkshuisvesting in de Tweede Kamer. Kende z'n zaken, maar liep uiteindelijk in zijn partij vast door te grote onbuigzaamheid. Brak met de PvdA en bestreed deze partij fel als Statenlid in Limburg en raadslid van de Stadspartij in Heerlen. Na een conflict met deze partij richtte hij in 2001 Leefbaar Heerlen op.

PvdA
in de periode 1982-1989: lid Tweede Kamer

1.

Voornamen (roepnaam)

Reinder Pieter (Rein)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Heerlen, 22 januari 1947

overlijdensplaats en -datum
Hoensbroek (ge. Heerlen), 29 oktober 2013

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • PvdA (Partij van de Arbeid)
 • Groepering Heerlen-Noord (lokale partij)
 • PNL (Partij Nieuw-Limburg) (provinciale partij)
 • Stadspartij Heerlen (lokale partij)
 • Leefbaar Heerlen (lokale partij)
 • Groepering Noord-Limburg

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/10)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 september 1982 tot 14 september 1989
 • lid Provinciale Staten van Limburg, van 12 april 1994 tot 2002
 • directeur Buyze B.V., vanaf 1989

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/15)

 • lid bestuur Ziekenhuis Heerlen/Brunssum (GOZL), van 1992 tot 1998
 • lid bestuur buddyfonds Limburg, vanaf 1992

afgeleide functies, presidia etc.
 • ondervoorzitter vaste commissie voor de Rijksuitgaven (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 18 september 1986 tot 14 september 1989
 • lid parlementaire enquêtecommissie bouwsubsidies (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 26 november 1986 tot 14 september 1989

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was woordvoerder financiën lagere overheden en volkshuisvesting van de PvdA-Tweede Kamerfractie. Hield zich ook bezig met binnenlands bestuur, inlichtingen- en veiligheidsdiensten en overheidsfinanciën.
 • Interpelleerde op 18 maart 1986 minister Ruding over de evenredigheid van ombuigingsinspanningen tussen gemeenten en provincies enerzijds en het Rijk anderzijds

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • In december 1987 werd door het PvdA-gewest Limburg een commissie van goede diensten ingesteld, nadat hij ervan was beschuldigd als wethouder een deel van een gift van een bouwbedrijf aan de plaatstelijke harmonie te hebben opgestreken. Ook werd beweerd dat hij zijn collega Jan Pronk in de pers zwart had gemaakt vanwege ten onrechte gedeclareerde reiskosten. De commissie zuiverde in mei 1988 zijn naam.
 • Werd in 1989 door de onafhankelijke kandidaatstellingscommissie in Limburg op een zevende (onverkiesbare) plaats gezet, omdat hij onvoldoende contact zou hebben gehouden met de achterban. Verloor ondanks een voorkeursactie zijn zetel.

uit de privésfeer
Hij groeide op in Hoensbroek-Steenberg

verkiezingen
 • Was in 1995 Eerste Kamerkandidaat voor PNL

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.