J.F. (Flip) Buurmeijer

foto J.F. (Flip) Buurmeijer
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: IISG/Arjen Stada
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Gronings PvdA-Tweede Kamerlid dat zich een groot deel van zijn politieke en bestuurlijke leven bezighield met sociale zekerheid. Voorzitter van de parlementaire enquętecommissie uitvoering sociale zekerheid i. Behalve met sociale zaken en werkgelegenheid hield hij zich ook bezig met het minderhedenbeleid. Tevens was hij enige jaren secretaris van de PvdA-fractie. Voor hij in de landelijke politiek kwam, directeur van een vormingscentrum en adviseur van staatssecretaris Meijer i op CRM i. Na zijn Kamerlidmaatschap gaf hij als voorzitter van organisaties leiding aan herziening van de uitvoering van de sociale zekerheid. Is medegrondlegger van het nieuwe uitvoeringsstelsel; UWV en CWI zijn grotendeels zijn geesteskinderen.

PvdA
in de periode 1979-1994: lid Tweede Kamer

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Jan Filippus (Flip)

geboorteplaats en -datum
Leens, 24 januari 1940

2.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 1964

3.

Hoofdfuncties/beroepen (5/8)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 28 augustus 1979 tot 1 januari 1995
 • voorzitter TICA (Tijdelijk Instituut voor Coördinatie en Afstemming), van 1 januari 1995 tot 1 maart 1997
 • voorzitter LISV (Landelijk Instituut sociale verzekeringen), van 1 maart 1997 tot 1 januari 2002
 • voorzitter College Implementatie Indicatiebeleid AWBZ, van 2003 tot 1 mei 2004
 • voorzitter CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg), van 1 april 2004 tot 2 februari 2005

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

vorige (2/14)
 • voorzitter "Kulturhus Holten", 1 april 2008
 • lid Raad van Commissarissen De Friesland Zorgverzekeraar, 1 januari 2012

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/8)
 • eerste ondervoorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 mei 1994 tot 1 januari 1995
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 4 oktober 1994 tot 1 januari 1995

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (3/9)
 • Was in 1986 één van de woordvoerders van zijn fractie bij de behandeling van de stelselherziening sociale zekerheid
 • Diende in 1987 met zijn fractiegenoot Frans Leijnse een initiatiefwetsvoorstel in tot oprichting en bekostiging van gemeentelijke arbeidspools voor langdurig werklozen. Dit voorstel werd in 1989 ingetrokken. (19.940)
 • Was in 1990 woordvoerder bij de behandeling van de hoofdlijnen van de Nota sociale vernieuwing

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Behoorde in oktober 1977 tot de acht partijbestuursleden die vóór het aanvaarden van de verhouding 8-7-1 in het beoogde tweede kabinet-Den Uyl stemden

anekdotes en citaten
 • Kreeg in de jaren tachtig de bijnamen "Aardgasflip" en "mr. Koudetoeslag" omdat hij, zo wil het verhaal, bij het eerste graadje vorst al om een koudetoeslag vroeg.

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • H. Visser, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1983)
 • T. van Rijckevorsel en H. Enkelaar, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1988)

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.