Drs. J.F. (Hans) Hoogervorst MA

foto Drs. J.F. (Hans) Hoogervorst MA
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Fotopersburo Dijkstra
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Behendig, zelf- en doelbewust VVD-politicus, die al na vier jaar Tweede Kamerlidmaatschap tot het kabinet toetrad. Was medewerker en tekstschrijver van Frits Bolkestein i en werd als Kamerlid financieel woordvoerder. Als staatssecretaris van Sociale Zaken in het kabinet-Kok II i bracht hij onder meer de Wet poortwachter tot stand, die snelle reïntegratie van zieke en arbeidsongeschikte werknemers moest bevorderen. Minister van Financiën in het kabinet-Balkenende I i. Als minister van Volksgezondheid in het kabinet-Balkenende II i voerde hij een nieuw zorgstelsel in, waardoor het ziekenfonds verdween en er meer marktwerking kwam. Debater die soms licht geraakt was en fel reageerde, maar die ook goed kon incasseren. Was in 2007-2011 bestuursvoorzitter van de AFM en is nu voorzitter van de International Accounting Standards Board te Londen.

VVD
in de periode 1994-2007: lid Tweede Kamer, staatssecretaris, minister

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Johannes Franciscus (Hans)

geboorteplaats en -datum
Haarlem, 19 april 1956

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 1978 (nog in 1982)
 • VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf 1986

3.

Hoofdfuncties/beroepen (11/12)

 • beleidsmedewerker ministerie van Financiën, van 1986 tot 1987
 • beleidsmedewerker financieel-economisch beleid, VVD-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1988 tot 1994
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 mei 1994 tot 3 augustus 1998
 • staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (belast met sociale zekerheid en arbeidsomstandigheden), van 3 augustus 1998 tot 22 juli 2002
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 mei 2002 tot 22 juli 2002
 • minister van Financiën, van 22 juli 2002 tot 27 mei 2003
 • minister van Economische Zaken, van 16 oktober 2002 tot 27 mei 2003
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 januari 2003 tot 27 mei 2003
 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 27 mei 2003 tot 22 februari 2007
 • voorzitter bestuur AFM (Autoriteit Financiële Markten), van 15 september 2007 tot 1 april 2011
 • voorzitter IASB (International Accounting Standards Board) te Londen, vanaf 1 juli 2011

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

huidige
 • voorzitter Monitoring Board IASC (International Accounting Standards Committee), vanaf april 2009
 • lid College financieel toezicht voor Aruba en College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten, vanaf januari 2022

vorige (2/4)
 • lid bestuur Stichting Johns Hopkins Bologna Center
 • vicevoorzitter beleidscomité IOSCO (internationaal samenwerkingsverband van effectentoezichthouders), vanaf juni 2008

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
 • lid tijdelijke commissie Toezicht Verzekeringskamer (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 21 februari 1995 tot december 1995
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Financiën (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van september 1995 tot 2 augustus 1998

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was financieel woordvoerder van de VVD-Tweede Kamerfractie

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


als bewindspersoon (beleidsmatig) (3/5)
 • Stelde in maart 2003 als minister van Financiën een commissie in die een gedragscode moest opstellen voor beursgenoteerde bedrijven. Deze commissie stond onder leiding van oud-Shell-topman Tabaksblatt en publiceerde in december 2003 een gedragscode.
 • Kondigde in september 2003 als minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport samen met staatssecretaris Ross-Van Dorp bezuinigingen aan op subidies voor organisaties, oplopend van 59 miljoen euro in 2004 tot 127 miljoen euro in 2007.
 • Bracht in 2005 een beleidsbrief uit over alcoholgebruik onder jongeren. De ontwikkeling daarvan wordt zorgwekkend genoemd, zowel wat jonge beginleeftijd als genuttigde hoeveelheden betreft. Aangestuurd wordt op aanscherping van naleving van leeftijdsgrenzen, intensievere controle en maatregelen tegen ondernemingen die bepalingen herhaaldelijk overtreden. Daarnaast wordt voorlichting aan jongeren en ouders uitgebreid en worden reclameregels aangescherpt. (27.565)

als bewindspersoon (wetgeving) (3/18)
 • Bracht in 2006 de Wet marktordening gezondheidszorg (Stb. 415) tot stand. De wet regelt de oprichting van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) waarin het College tarieven gezondheidszorg (CTG) en het College van toezicht op de zorgverzekeringen (CTZ) opgaan. De Wet tarieven gezondheidszorg wordt ingetrokken. (30.186)
 • Bracht in 2006 samen met minister Hirsch Ballin een wijziging (Stb. 680) van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen, waardoor zelfbinding wordt geïntroduceerd in die wet. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid tot opname, verblijf en behandeling van psychiatrische patiënten zonder bereidheid daartoe, indien zij zich daartoe eerder, in een wilsbekwame periode, wel bereid hebben verklaard. Het wetsvoorstel was in 2002 ingediend door de ministers Borst en Korthals en in 2005 medeverdedigd door minister Donner. (28.283)
 • Bracht in 2007 een nieuwe Geneesmiddelenwet (Stb. 93) tot stand, die de verouderde wet uit 1963 vervangt. De wet wordt primair van toepassing op het product geneesmiddel en de vervaardiging en distributie daarvan en bevat geen bepalingen inzake de beroepsuitoefening van de apotheker. De overzichtelijkheid van de regelgeving met betrekking tot de geneesmiddelenvoorziening is verbeterd door een groot aantal bepalingen die nu geregeld zijn via algemene maatregelen van bestuur, in de wet op te nemen. Er komt een balans tussen het waarborgen van de kwaliteit, veiligheid en beschikbaarheid van geneesmiddelen en het zo min mogelijk belemmeren van de marktwerking. (29.359)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Was jarenlang ghostwriter van Frits Bolkestein

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
 • "de kleine Napoleon"
 • "het kleine keffertje van de VVD"

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • Karen Zandbergen, "Links schooljongen zweert nu bij tucht van de markt. Zelfverzekerde liberaal Hans Hoogervorst wil het 'pamperen' in de gezondheidszorg uitbannen" in: NRC Handelsblad, 6 juni 2005
 • Eric Bassant en Jeroen Piersma, "Minister die ijzer smeedt als het heet is", Het Financieele Dagblad, 22 februari 2007
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995, 1999)

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.