Prof.Dr. R. (Rudy) Rabbinge

foto Prof.Dr. R. (Rudy) Rabbinge
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Alom gewaardeerd PvdA-Eerste Kamerlid, dat dankzij nationale en internationale ervaring gezaghebbend was op het gebied van landbouw en ontwikkelingssamenwerking. Voerde enkele malen namens de gehele Kamer het woord over wetsvoorstellen (onder meer over gewasbeschermingsmiddelen). Begon zijn loopbaan als leraar, maar stapte al snel over naar de wetenschap en was in Wageningen hoogleraar. Lid van de WRR i, ambtelijk adviseur en lid van talrijke commissies op het gebied van landbouw en ecologie. Voorzitter van de vaste commissie voor Ontwikkelingssamenwerking en secretaris van de PvdA-fractie in de Eerste Kamer. Werd in 1999 met voorkeurstemmen gekozen door de Staten van Gelderland.

PvdA
in de periode 1999-2007: lid Eerste Kamer

1.

Voornaam (roepnaam)

Roelof (Rudy)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Kampen, 8 november 1946

3.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid), van 1 maart 1968 tot september 2011

4.

Hoofdfuncties/beroepen (6/12)

 • hoogleraar gewasecologie, Landbouwhogeschool te Wageningen, van 1 september 1985 tot 1988
 • hoogleraar theoretische productie-ecologie, Landbouwuniversiteit te Wageningen, van 1988 tot 1998
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 8 juni 1999 tot 12 juni 2007
 • decaan Wageningen University Graduate Schools
 • hoogleraar met als aandachtsgebied duurzame ontwikkeling en systeeminnovatie, Wageningen Universiteit, van 2001 tot 1 december 2011
 • deeltijd-hoogleraar duurzame ontwikkeling en systeeminnovatie, Wageningen Universiteit, vanaf 1 december 2011

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige (2/5)
 • lid Forum Wetenschap en Techniek
 • columnist tijdschriften "Aréna", "Spil", "Het Financieele Dagblad"

vorige (2/41)
 • lid Raad van Toezicht RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-Onderzoek), tot 1 augustus 2018
 • lid Adviescollege stikstofproblematiek, van juli 2019 tot juni 2020

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
voorzitter vaste commissie voor Ontwikkelingssamenwerking (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 1 juli 2003 tot 12 juni 2007

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

opvallend stemgedrag (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • In september 2011 bedankte hij voor de PvdA, omdat volgens hem de partij zijn eigen tradities 'op de mestvaalt' had gegooid, zich teveel door marktoverwegingen liet leiden en te weinig oog had voor internationale solidariteit

verkiezingen
 • Werd in 1999 met voorkeurstemmen gekozen
 • Stond in 2007 bij de Eerste Kamerverkiezingen op de 22e (onverkiesbare) plaats op de PvdA-kandidatenlijst

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.