J. (Johan) Stekelenburg

foto J. (Johan) Stekelenburg
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Vakbondsbestuurder en burgemeester, die tevens enige jaren senator was. Doorliep een loopbaan bij de FNV en werd daarvan in 1988 voorzitter. Wist die bond om te vormen tot een zelfbewuste, strijdbare, maar ook op overleg gerichte pragmatische organisatie. Was populair bij zijn achterban. Ook als burgemeester van Tilburg geliefd bij de inwoners door zijn gewone manier van optreden, zonder enige vorm van gewichtigdoenerij. Werd in 2002 door de PvdA-leden gekozen tot lijsttrekker voor de Eerste Kamerverkiezingen en was in beeld als kandidaat-premier. Een ernstige ziekte dwong hem af te zien van die kandidatuur en werd hem fataal. Zijn overlijden leidde zowel in Tilburg als daarbuiten tot grote verslagenheid.

PvdA
in de periode 1999-2003: lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK

1.

Voornaam (roepnaam)

Johannes (Johan)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Maarssen, 31 oktober 1941

overlijdensplaats en -datum
Tilburg, 22 september 2003

3.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 1 augustus 1966

4.

Hoofdfuncties/beroepen (5/11)

 • vicevoorzitter FNV, van 11 september 1985 tot 1 mei 1988
 • voorzitter FNV (Federatie Nederlandse Vakbeweging), van 1 mei 1988 tot 1 juni 1997
 • burgemeester van Tilburg, van 1 juli 1997 tot 22 september 2003
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 8 juni 1999 tot 22 september 2003
 • fractievoorzitter PvdA Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 10 juni 2003 tot 22 september 2003

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/37)

 • bemiddelaar in arbeidsconflict bij Nederlandse Spoorwegen (met J.C. Blankert), maart 2001 (bemiddelingspoging mislukt)
 • voorzitter Raad van Commissarissen TWM (Tilburgsche Waterleidingmaatschappij), van 2002 tot 22 september 2003

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich als Eerste Kamerlid vooral bezig met sociale zaken

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/6)
 • Was op 16 december 1993 medeondertekenaar van het sociaal akkoord 'Een nieuwe koers' (overeengekomen op 4 november 1993). In dat akkoord werd afgesproken het cao-overleg meer te decentraliseren.
 • Werd voor de verkiezingen van januari 2003 genoemd als kandidaat voor het premierschap in het geval de PvdA als grootste partij de minister-president zou mogen leveren. Ten gevolge van zijn ziekte zag hij af van een kandidatuur en werd niet hij, maar Job Cohen de beoogde premierskandidaat.
 • Werd in 2002 via een ledenraadpleging tot lijsttrekker gekozen bij de Eerste Kamerverkiezingen van 2003

uit de privésfeer (3/4)
 • Na een operatie op 20 januari vanwege slokdarmkanker in de eerste maanden van 2003 uitgeschakeld.
 • Legde op 17 september 2003 opnieuw zijn werkzaamheden neer vanwege ziekte
 • Zijn vader was omwalser/kwaliteitscontroleur bij Demka in Utrecht. Hij was lid van het CNV en van de CDU (Christelijk-Democratische Unie), en later van NVV (FNV) en PvdA.

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.