Ir. J.R.V.A. (Jeroen) Dijsselbloem

foto Ir. J.R.V.A. (Jeroen) Dijsselbloem
Foto: Lex Draijer
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Vooraanstaande PvdA-politicus, die in 2000 Tweede Kamerlid werd en in 2012 verrassend minister van Financiën. Wageningse ingenieur en voor hij Kamerlid werd plaatsvervangend hoofd van het stafbureau algemene leiding van het ministerie van LNV i. In de Kamer spoedig een gewaardeeerd woordvoerder integratiebeleid en in 2007-2008 voorzitter van de onderzoekscommissie onderwijsvernieuwingen i. Later woordvoerder asiel en vicefractievoorzitter. Pragmatisch en degelijk. Noemde zichzelf 'niet het meest opgewonden type'. Slaagde er in het oplopende overheidstekort onder het kabinet-Rutte II i om te buigen naar een overschot. Kreeg ook in de EU gezag en zag zich in januari 2013 gekozen worden tot voorzitter van de eurogroep i. Speelde daardoor een centrale rol bij het bedwingen van de financiële problemen van Griekenland en bij het voorkomen van een bankencrisis op Cyprus. Sinds 13 september 2022 is hij burgemeester van Eindhoven.

PvdA
in de periode 2000-2018: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, minister, voorzitter eurogroep

1.

Voornamen (roepnaam)

Jeroen René Victor Anton (Jeroen)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Eindhoven, 29 maart 1966

3.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 1985

4.

Hoofdfuncties/beroepen (7/14)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 28 maart 2000 tot 23 mei 2002
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 20 november 2002 tot 5 november 2012
 • minister van Financiën, van 5 november 2012 tot 26 oktober 2017
 • voorzitter Raad van Toezicht ESM (Europees Stabiliteitsmechanisme), van 11 februari 2013 tot 12 januari 2018
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 maart 2017 tot 25 oktober 2017
 • voorzitter OVV (Onderzoeksraad voor Veiligheid), van 1 mei 2019 tot september 2022
 • burgemeester van Eindhoven, vanaf 13 september 2022

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige
 • voorzitter "Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland", vanaf 18 mei 2019
 • lid CPC (Centrale Plan Commissie), vanaf 1 juli 2020

vorige (2/14)
 • voorzitter adviescommissie rekenrente en -rendementen voor pensioenfondsen (Commissie Parameters), van 28 januari 2019 tot juni 2019
 • voorzitter Raad van Toezicht Wageningen University of Research (WUR), van 1 april 2019 tot 1 december 2022

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/8)
 • derde ondervoorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 juni 2010 tot 13 oktober 2010
 • voorzitter ECOFIN (Raad Economische en Financiële Zaken Europese Unie), van 1 januari 2016 tot 1 juli 2016

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/7)
 • Nam in 2010 de verdediging over van Harm-Evert Waalkens van een initiatiefwetsvoorstel over het verbieden van pelsdierhouderij (30.830, 32.369)
 • Diende in 2012 een samen met Tofik Dibi (GroenLinks) initiatiefwetsvoorstel in over toezicht op en kwaliteitseisen aan aanbieders van particuliere jeugdzorg (33.188)

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


als bewindspersoon (beleidsmatig) (2/4)
 • Had als voorzitter van de eurogroep een belangrijk aandeel in de uiteindelijke totstandkoming van de Bankenunie in 2014
 • Besloot in mei 2015 dat vanaf het vierde kwartaal van 2015 een begin kon worden gemaakt met de verkoop via een beursgang van de genationaliseerde bank ABN AMRO

als bewindspersoon (wetgeving) (2/6)
 • Bracht in 2015 de Uitvoeringswet verordening bankentoezicht tot stand. Hiermee worden op basis van een EU-verordening aan de Europese Centrale Bank specifieke taken opgedragen op het gebied van prudentieel toezicht op kredietinstellingen. De verordening introduceert het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme (Single Supervisory Mechanism), dat bestaat uit de ECB en de nationale centrale banken van de lidstaten uit de eurozone en (desgewenst) andere EU-lidstaten. (34.049)
 • Bracht in 2017 de Comptabiliteitswet 2016 (Stb. 139) tot stand, die de bestaande wet uit 2001 moderniseert en daarmee toegankelijker en duurzamer maakt. Zo komt er meer ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. De wet geeft globale voorschriften en laat uitwerkingen deels over aan nadere regelgeving. (34.426)

op het gebied van de EU
 • Speelde als voorzitter van de eurogroep een belangrijke rol bij het tot stand brengen van een oplossing voor de in problemen geraakte financiële sector van Cyprus. Kreeg wel kritiek te verduren, omdat dat de eurogroep aanvankelijk leek te morrelen aan de bankgarantie voor spaarders in de EU, door spaarders bij Cypriotische banken mee te laten betalen aan het steunpakket.
 • Werd op 13 juli 2015 herkozen als voorzitter van de eurogroep

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/5)
 • Solliciteerde in 2018 voor de functie van vicepresident van de Raad van State. Volgens het NRC zou de Raad van State Dijsselbloem gevraagd hebben om te solliciteren, omdat de Raad moeite zou hebben met het feit dat het kabinet de vicepresident benoemd en liever zelf een kandidaat wilde voordragen. Uiteindelijk werd Thom de Graaf benoemd.
 • Was in 2019 kandidaat voor het directeurschap van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). De EU-landen gaven in meerderheid echter de voorkeur aan de Bulgaarse Kristalina Georgieva, waarna hij zich terugtrok.
 • Werd op 9 september 2022 verhoord door de parlementaire enquête Aardgaswinning Groningen vanwege zijn betrokkenheid bij het gasdossier als minister van Financiën tussen 2012 en 2017.

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.