Mr. H. van der Vegte

foto Mr. H. van der Vegte
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Minister van Waterstaat in het eerste kabinet-De Geer i. Royale Overijsselaar; nazaat van dominee De Cock, voorman van de afgescheidenen uit de negentiende eeuw. Advocaat, wethouder en bankdirecteur in Zwolle en later lange tijd gedeputeerde. Deed in 1912 in het district Ommen een vergeefse poging om tot Tweede Kamerlid te worden gekozen. Had aanvankelijk door zijn losse optreden het gehoor van de Kamer, maar verloor die sympathie later deels weer. Uitermate langzaam in het spreken. Bediende zich soms van verfijnde humor. Bracht wettelijke regelingen voor de luchtvaart en de radio-omroep tot stand.

ARP
in de periode 1926-1929: minister

1.

Voornaam

Hendrik

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Zwolle, 15 augustus 1868

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 29 augustus 1933

3.

Partij/stroming

partij(en)
ARP (Anti-Revolutionaire Partij)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/9)

 • directeur "Van der Vegte bankiers" te Zwolle, van 1911 tot maart 1926
 • minister van Waterstaat, van 8 maart 1926 tot 10 augustus 1929
 • advocaat en procureur te Zwolle, van 1929 tot augustus 1933 (geassocieerd met Mr. Lindeboom)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/19)

 • lid Raad van Commissarissen Nederlandsche Spoorwegen, van 1 mei 1932 tot 29 augustus 1933
 • lid Onderwijsraad en voorzitter commissie inzake studiebeurzen, omstreeks 1933

afgeleide functies, presidia etc.
ondervoorzitter van de ministerraad (kabinet-De Geer I), van 1 april 1927 tot 10 augustus 1929

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Bracht in 1927 het (eerste) rijkswegenplan uit. Nieuw geplande rijkswegen zijn onder meer die tussen Alkmaar en Den Helder, tussen Arnhem en Gorinchem, tussen Rijswijk en Rotterdam en tussen Tilburg en Eindhoven. Gepland is verder een brug bij Vreeswijk en een nieuw tracé tussen Utrecht en Amsterdam.
 • Diende in 1928 een wetsvoorstel Algemene regelen ter zake van de electriciteitsvoorziening in, waardoor concessieverlening aan andere dan provinciale bedrijven mogelijk moest worden. Zijn opvolger Reymer trok het voorstel in 1931 in.

als bewindspersoon (wetgeving) (2/5)
 • Bracht in 1927 een wet tot instelling van de Postraad tot stand, die toezicht moest houden op het nieuw ingestelde Staatsbedrijf der Post, Telegrafie en Telefonie (voorheen Staatsbedrijf der Posterijen en Telegrafie)
 • Bracht in 1928 een eerste wettelijke regeling voor de radio-omroep tot stand door een wijziging van de Telefoon- en Telegraafwet 1904. Er werd een Radioraad ingesteld. Bij AMvB konden maatregelen worden genomen ten aanzien van de zendtijdverdeling.

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Zette zich als gedeputeerde onder andere in voor aanleg van het elektriciteitsnet in de gehele provincie Overijssel

uit de privésfeer
 • De familie Van der Vegte had in Zwolle een bankiersfirma. De familie De Cock stamde uit een burgemeestersgeslacht uit Groningen. Beide families behoorden tot de afscheidingsbeweging. Hij was een kleinzoon van ds. H. de Cock, de voorman van de Christelijk-afscheidenen.

verkiezingen
 • Werd in 1912 bij de Tweede Kamerverkiezingen in het district Ommen verslagen door Æ. baron Mackay Thzn., en toen deze zijn benoeming niet had aangenomen, bij nieuwe verkiezingen door C.J.A. Bichon van IJsselmonde (onafhankelijk c.h.)

niet-aanvaarde politieke functies
 • burgemeester van Rotterdam (tweemaal)
 • Commissaris van de Koningin in Overijssel, 1925

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.