Jhr.Mr. D.A.W. van Tets van Goudriaan

foto Jhr.Mr. D.A.W. van Tets van Goudriaan
bron: Het Geheugen van Nederland
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Succesvol gezant in Turkije en Duitsland die op aandringen van koningin Wilhelmina tot minister van Buitenlandse Zaken werd benoemd in het kabinet-De Meester i. De koningin wilde na het debacle met Melvil van Lynden een vakminister op Buitenlandse Zaken. Was echter vooral diplomaat en had weinig politiek gevoel. Zwak in het parlementaire debat, waardoor hij al spoedig - ook bij geestverwanten - het krediet dat hij had, verspeelde. Stond als minister in diplomatieke kring wel goed aangeschreven.

partijloze liberaal
in de periode 1905-1908: minister

1.

Voornamen

Dirk Arnold Willem

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 3 oktober 1844

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 25 januari 1930

3.

Partij/stroming

stroming(en)
oud-liberaal

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/10)

  • buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister te Berlijn, tevens geaccrediteerd bij de Hoven van Pruisen, Beieren, Würtemberg, Saksen, Saksen-Weimar-Eisenach en Waldeck en Pyrmont, van april 1894 tot 17 augustus 1905 (benoemd bij K.B. van 13 december 1893)
  • minister van Buitenlandse Zaken, van 17 augustus 1905 tot 12 februari 1908
  • ambteloos, vanaf 1908

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/5)

  • lid commissie belast met het afnemen der diplomatieke examens, van 12 februari 1900 tot 17 augustus 1905
  • kamerheer in buitengewone dienst van Koningin Wilhelmina, van 3 maart 1903 tot 25 januari 1930

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
erevoorzitter Tweede Haagse Vredesconferentie, vanaf 15 juli 1907

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Verdedigde tijdens de Marokko-crisis (1905-1906) zowel de door de Duitsers gewenste 'open deur' in Marokko als de handhaving van de Nederlandse onzijdigheid
  • Tijdens zijn ministerschap vond in 1907 de Tweede Haagse Vredesconferentie plaats

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.