G. Kruys

foto G. Kruys
bron: Beeldbank ministerie van Defensie
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Marineofficier uit Twente die het tot vice-admiraal bracht. Vervulde functies in Batavia en bij de marinewerf in Amsterdam, was chef van de marinestaf en daarna tot zijn pensioen commandant van de zeemacht in Indië. In 1891 een half jaar minister van Marine in het kabinet-Mackay i. Verdedigde samen met Bergansius - zonder succes - een nieuwe Militiewet, die tot afschaffing van de plaatsvervanging moest leiden. In 1901, tot zijn dood, nog eens anderhalf jaar minister van Marine in het kabinet-Kuyper i.

partijloos
in de periode 1891-1902: minister

1.

Voornaam

Gerhardus

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Vriezenveen (Ov.), 21 augustus 1838

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 12 december 1902

3.

Partij/stroming

partij(en)
partijloos (antirevolutionair georiënteerd)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/10)

 • minister van Marine, van 31 maart 1891 tot 21 augustus 1891
 • commandant der Marine in Nederlands-Indië, van 1 maart 1894 tot 1 december 1898
 • ambteloos, van 1 december 1898 tot 1 augustus 1901 (pensioen)
 • minister van Marine, van 1 augustus 1901 tot 12 december 1902

officiersrangen (2/6)
 • schout-bij-nacht, van 25 mei 1891 tot 1 augustus 1894
 • vice-admiraal, vanaf 1 augustus 1894 (vanaf 1 december 1898 op non-actief)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/3)

 • lid Staatscommissie voor de land- en zeemacht, vanaf 18 april 1891
 • lid commissie van advies over de sterkte van de Stelling van Amsterdam, vanaf maart 1893

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Bij de verdediging van de ontwerp-Militiewet verzette hij zich tegen wettelijke regeling van de samenstelling van de zeemacht, omdat dit de bouw van nieuwe marineschepen zou bemoeilijken.

uit de privésfeer
 • Zijn vader was burgemeester van Vriezenveen
 • protestant; enkele afstammelingen van Claas Kruys waren woonachtig in Rusland

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.