Dr. J.Ch. Koningsberger

foto Dr. J.Ch. Koningsberger
bron: Persoonlijkheden
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Lange, wat stijve, maar goedwillende en beminnelijke minister van Koloniën in het intermezzokabinet-De Geer i. Kort na zijn promotie vertrok hij naar Nederlands-Indië, waar hij verschillende posities op natuurwetenschappelijk gebied bekleedde. In Batavia directeur van de Botanische tuin en later voorzitter van de Volksraad. Zorgde er als minister voor dat inheemse leden de meerderheid kregen in de Volksraad.

partijloos
in de periode 1926-1929: minister

1.

Voornamen

Jacob Christiaan

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Hazerswoude, 17 januari 1867

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 19 maart 1951

3.

Partij/stroming

stroming(en)
liberaal

partij(en)
partijloos

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/13)

  • voorzitter Volksraad van Nederlandsch-Indië, van 1 januari 1918 tot 3 september 1919
  • ambteloos, van 1919 tot maart 1926
  • minister van Koloniën, van 8 maart 1926 tot 10 augustus 1929

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/6)

  • lid bestuur Nederlandse Commissie voor Internationale Natuurbescherming, vanaf 1929 (medeoprichter)
  • lid bestuur Vereeniging tot behoud van Natuurmonumenten, omstreeks 1934

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig)
  • Benoemde als minister van Koloniën jhr. A.C.D. de Graeff tot Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië

als bewindspersoon (wetgeving)
  • Bracht in 1929 een wijziging van de Indische Staatsregeling tot stand waardoor de Raad van Indië twee inheemse leden kreeg en de Volksraad een gelijk aantal Europese en inheemse leden. Daarmee werd de in 1925 via amendering (amendement-Feber) in de wet gebrachte meerderheid van Europese leden in de Volksraad ongedaan gemaakt.

8.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
  • Een zoon van hem, V.J. Koningsberger, was hoogleraar plantkunde in Utrecht
  • Zijn grootvader van vaderszijde was lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.