W. (Wouter) Cool

foto W. (Wouter) Cool
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Het Geheugen van Nederland
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Officier, die na een Indische militaire loopbaan directeur van de Hogere Krijgsschool werd. Ondanks liberale sympathieën werd hij minister van Oorlog in het rechtse kabinet-Heemskerk i. Bereidde veel wetsvoorstellen voor, zoals een nieuwe Militiewet. Door zijn voortijdige aftreden na een conflict met de Tweede Kamer kon hij die voorstellen niet meer zelf verdedigen. Kwam scherp en onomwonden voor zijn mening uit, maar gold wel als een sympathieke figuur.

partijloos
in de periode 1909-1928: minister, lid Raad van State

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Wouter (Wouter)

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 26 mei 1848

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 20 november 1928

2.

Partij/stroming

stroming(en)
liberaal

partij(en)
partijloos

3.

Hoofdfuncties/beroepen (5/13)

 • directeur Hogere Krijgsschool te 's-Gravenhage, van 16 november 1900 tot 1 oktober 1907
 • inspecteur van het militair onderwijs, van 1 oktober 1907 tot 27 juli 1909 (1 juni 1911 ontslag uit actieve dienst)
 • minister van Oorlog, van 27 juli 1909 tot 4 januari 1911
 • ambteloos, van 1 juni 1911 tot 16 april 1913
 • lid Raad van State, van 16 april 1913 tot 20 november 1928 (benoemd bij K.B. van 1 april 1913)

officiersrangen (4/8)
 • luitenant-kolonel der genie, van 1 augustus 1901 tot 16 maart 1905
 • kolonel der genie, van 16 maart 1905 tot 1 november 1907
 • generaal-majoor der genie, van 1 november 1907 tot 31 maart 1911
 • luitenant-generaal der genie, vanaf 31 maart 1911 (vanaf 1 juni 1911 titulair)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties

lid voorzitter Commissie belast met directie der Weduwen- en Wezenkas voor Officieren van de Landmacht, van 1912 tot 16 april 1913

afgeleide functies, presidia etc. (2/3)
 • lid afdeling Marine (Raad van State)
 • lid afdeling Waterstaat (Raad van State)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd minister nadat C.J. Snijder en jhr. L.C. van den Brandeler hadden geweigerd
 • Had een groot aandeel bij de voorbereiding van een nieuwe Militiewet
 • Trad af nadat de Tweede Kamer op 17 december 1910 met 36 tegen 31 stemmen een motie-Duymaer van Twist c.s. had aangenomen betreffende de financiële positie der officieren. In die motie werd gevraagd om niet alleen de officierstraktementen, maar ook de pensioenen van officieren te verhogen. Hij had de motie onaanvaardbaar genoemd.

uit de privésfeer
 • Zijn begrafenis werd bijgewoond door prins Hendrik
 • Werd geboren uit het tweede huwelijk van zijn vader

7.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • W. Slagter, "Cool (sr.), Wouter (1848-1928)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel III, 110
 • "Het Vaderland", 20 nov. 1928 (portret N.R.C. 21 nov. 1928)
 • W.E. van Dam van Isselt, "Luitenant-Generaal Wouter Cool. Lid van de (Raad van State): Een levensschets" ('s-Gravenhage 1930)
 • A. Kok, "Het ministerschap van generaal Cool", in: "Ons Leger", 51 (1967)
 • Ned. Patriciaat, 1927

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

archivalia
Archief-Cool ARA

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.