Prof.Mr. E.C.M. (Erik) Jurgens

foto Prof.Mr. E.C.M. (Erik) Jurgens
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Erudiete telg uit katholieke Unileverfamilie. Aanvankelijk actief op de linkervleugel van de KVP i in Amsterdam en in 1968 medeoprichter van de PPR, voor welke partij hij in 1972-1975 Tweede Kamerlid was. Vanaf 1975 tien jaar voorzitter van de NOS en vervolgens hoogleraar staatsrecht en parlementsrecht. Stapte later over naar de PvdA en werd ook voor die partij Tweede Kamerlid en vervolgens een vooraanstaand lid (en ondervoorzitter) van de Eerste Kamer. Hoffelijke politicus die betrokken was bij uiteenlopende culturele en maatschappelijke activiteiten. Gezaghebbend woordvoerder staatsrecht, mediarecht en Europese samenwerking en als lid van de parlementaire vergadering van de Raad van Europa actief verdediger van burgerlijke vrijheden. Bediende zich in debatten graag van Latijnse zegswijzen.

PvdA, PPR
in de periode 1972-2007: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Erik Constant Maria (Erik)

geboorteplaats en -datum
Altona (Duitsland), 24 november 1935

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • KVP (Katholieke Volkspartij), van 1961 tot maart 1968 (behoorde tot de zgn. christen-radikalen)
 • PPR (Politieke Partij Radikalen), van juli 1968 tot 9 februari 1982
 • PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 9 februari 1986

3.

Hoofdfuncties/beroepen (7/12)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 7 december 1972 tot 23 september 1975
 • ambteloos, van 1985 tot 1986
 • bijzonder hoogleraar mediarecht, Rijksuniversiteit Limburg te Maastricht, van september 1986 tot 1991
 • deeltijd-hoogleraar staats- en bestuursrecht, Vrije Universiteit te Amsterdam, van 1 januari 1987 tot 1 januari 1999
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1 februari 1990 tot 17 mei 1994
 • bijzonder hoogleraar recht van het parlementair stelsel, Rijksuniversiteit Limburg te Maastricht, van december 1991 tot november 2000
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 13 juni 1995 tot 12 juni 2007

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

huidige
 • voorzitter Stichting Kasteelruïne Bleijenbeek, vanaf 2009

vorige (2/29)
 • voorzitter Raad van Toezicht "Stichting '40-'45", vanaf 2004
 • voorzitter Mariënburgvereniging, van 2008 tot 2011

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/10)
 • eerste ondervoorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 24 juni 2003 tot 12 juni 2007
 • ondervoorzitter commissie Europese wetgeving na de invoering van de Grondwet voor Europa (Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 18 november 2003 tot 12 juni 2007

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (3/14)
 • Vroeg regelmatig aandacht voor mogelijke strijdigheid van wetgeving met de Grondwet. Dit was bijvoorbeeld het geval in 2003 bij een wetsvoorstel over het verlenen van geweldsbevoegdheden aan Duitse bewakers van het Duits/Nederlandse legerkorps, in 2004 bij het wetsvoorstel tot goedkeuring van het Statuut voor het Internationaal Strafhof (relatie met artikel 91 van de Grondwet) en in 2007 bij een wetsvoorstel tot uitvoering van een EG-richtlijn over het openbaar overnamebod (mogelijke strijdigheid met artikel 81 van de Grondwet).
 • In 2012 diende minister Kamp een wetsvoorstel in om in diverse wetten op het gebied van sociale zaken delegatiebepalingen met afwijkingsbevoegdheid aan te passen danwel te schrappen. In de titel van dit wetsvoorstel wordt verwezen naar de motie-Jurgens c.s. $O kamerstuk 33.133
 • Mede op zijn initiatief debatteerde de Eerste Kamer op 15 mei 2007 over een kabinetsstandpunt ten aanzien van het rapport 'De Nederlandse Grondwet en de Europese Unie', over de versnelde implementatie van EU-richtlijnen en over de bijzondere totstandkomingsprocedures voor en parlementaire betrokkenheid bij gedelegeerde regelgeving.

opvallend stemgedrag (0/10)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/5)
 • Werd in december 1972 na loting vierde ondervoorzitter van de Kamer. Bij de derde stemming hadden hij en Van der Mei (CHU) beiden 59 stemmen behaald.
 • Behoorde in 1981/1982 tot de Godebald-groep in de PPR, die voorstander was van samenwerking met de PvdA (en D66) in plaats van met PSP en CPN
 • Werd in juni 2003 bij de verkiezing van de voorzitter van de Eerste Kamer in de tweede stemmingsronde met 37 tegen 34 stemmen verslagen door mevrouw Timmerman-Buck (CDA). In de eerste stemmingsronde was Schuyer (D66) de derde kandidaat.

verkiezingen
 • Stond in 1967 op de achttiende (onverkiesbare) plaats op de KVP-kandidatenlijst in de kieskringen in Noord- en Oost-Nederland

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • NRC Handelsblad, 10-12-1986
 • Ned. Patriciaat, 1999

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.