Dr. A.J. (Bart) Verbrugh

foto Dr. A.J. (Bart) Verbrugh
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Met dank overgenomen van Parlement.com.

GPV-voorman. Scheikundige die werkzaam was in Nederlands-Indië en tijdens de Japanse bezetting in een kamp zat. Na de oorlog leraar fysische chemie aan een HTS in Dordrecht en later adjunct-directeur van die school. Jarenlang secretaris van het GPV. Kwam in 1971 als tweede GPV'er naast Jongeling i in de Tweede Kamer en volgde hem in 1977 op als fractieleider. Had minder 'het gehoor' van de Kamer dan zijn veel bekendere voorganger. Maakte deel uit van de Staatscommissie-Cals/Donner i.

GPV
in de periode 1971-1981: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Albertus Johannes (Bart)

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 19 juli 1916

overlijdensplaats en -datum
Dordrecht, 5 februari 2003

2.

Partij/stroming

partij(en)
GPV (Gereformeerd Politiek Verbond)

3.

Hoofdfuncties/beroepen

 • research-chemicus, proefstation West-Java van de Rubber-stichting te Buitenzorg (Ned.-Indië), van 1940 tot 1946
 • leraar fysische scheikunde en atoomfysica, Middelbare (later Hogere) Technische School te Dordrecht, van 1947 tot 1971
 • adjunct-directeur, Hogere Technische School te Dordrecht, van 1958 tot 1966
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 11 mei 1971 tot 10 juni 1981
 • fractievoorzitter GPV Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 26 mei 1977 tot 26 mei 1981 (eenmansfractie)

gevangenschap/internering
geïnterneerd (tijdens Japanse bezetting)

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/4)

 • deeltijd-leraar fysische scheikunde en atoomfysica, Hogere Technische School te Dordrecht, van 1971 tot augustus 1981
 • lid Adviescommissie voor vreemdelingenzaken, van 1981 tot 1986

afgeleide functies, presidia etc.
voorzitter bijzondere commissie voor de ontwerp-Wet op het wetenschappelijk onderwijs voor de krijgsmacht (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 5 april 1978 tot 10 juni 1981

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Interpelleerde op 18 juni 1974 minister Vredeling en staatssecretaris Stemerdink over bezuinigingen op de defensie-uitgaven
 • Voerde in oktober 1974 het woord bij de algemene politieke beschouwingen over de begroting 1975
 • Diende in 1979 samen met H.G. Abma (SGP) het initiatiefwetsvoorstel levensbescherming menselijke vrucht in. Dit voorstel werd in 1980 door de Tweede Kamer verworpen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/4)
 • Zette zich net als zijn voorganger Jongeling sterk in voor de rechten van het volk van West-Irian (voormalig Nederlands-Nieuw-Guinea)
 • Bepleitte een dialoog met het Zuid-Afrikaanse apartheidsregime, was voorstander van erkenning van de zgn. 'thuislanden' (zoals Transkei) en van culturele scheiding tussen blanken en zwarten in Zuid-Afrika, en stond afwijzend tegenover anti-apartheidsactivisten zoals bisschop Tutu.
 • Kwam op 8 maart 1979 tijdens het debat over het mogelijke NSB-lidmaatschap van Luns in conflict met PvdA-fractievoorzitter Den Uyl toen hij een vergelijking trok tussen de SDAP en de NSB in 1933. Volgens hem had de SDAP zich ten goede en de NSB zich ten kwade ontwikkeld. Den Uyl noemde die vergelijking 'schandelijk'.

uit de privésfeer
 • Had een slecht gezichtsvermogen
 • Zijn moeder overleed 27 februari 1927. Zijn vader hertrouwde in 1928.

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
Roel Leentvaar, "Albertus Johannes Verbrugh", in: Dordts Biografisch Woordenboek (digitaal) (2017)

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.