Mr. L.D. Storm

foto Mr. L.D. Storm
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Documentatie Centraal Bureau voor de Genealogie
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Katholieke medestander en vriend van Thorbecke i, die naast hem in de kamerbankjes zat en wiens lastige zoon hij enige tijd in huis nam. Behoorde tot de 'Negenmannen i' van 1844, die met een voorstel tot grondwetsherziening kwamen en maakte deel uit van de commissie die onder voorzitterschap van Thorbecke de grondwetsherziening van 1848 voorbereidde. Burgemeester van Breda tot de Aprilbeweging i van 1853. Bestreed in 1859 in de Tweede Kamer vurig de levering van een uitsluitend uit Limburgers bestaand regiment cavaleristen aan de Duitse Bond en werd tijdens zijn betoog getroffen door een hartaanval.

liberaal, Thorbeckiaan
in de periode 1840-1859: buitengewoon lid Tweede Kamer, lid Tweede Kamer

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Lambertus Dominicus

geboorteplaats en -datum
's-Hertogenbosch, 25 maart 1790

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 3 juni 1859

begraafplaats en -datum
Princenhage, 6 juni 1859

2.

Partij/stroming

stroming(en)
liberaal (Thorbeckiaan)

3.

Hoofdfuncties/beroepen

 • advocaat te Breda, vanaf 1810
 • lid stedelijke raad (vanaf oktober 1851 gemeenteraad) van Breda, van 1838 tot 3 juni 1859
 • griffier kantonrechtbank te Breda, van 1 oktober 1838 tot 15 mei 1852
 • buitengewoon lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 5 augustus 1840 tot 5 september 1840 (voor Noord-Brabant)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 21 oktober 1844 tot 17 oktober 1847 (voor Noord-Brabant)
 • lid Staatscommissie tot herziening van de Grondwet, van 17 maart 1848 tot 4 november 1848
 • buitengewoon lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 18 september 1848 tot 8 oktober 1848 (voor Noord-Brabant)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 13 februari 1849 tot 20 augustus 1850 (voor het kiesdistrict Breda)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 7 oktober 1850 tot 11 mei 1852 (voor het kiesdistrict Breda; ontslag genomen vanwege zijn benoeming tot burgemeester)
 • burgemeester van Breda, van 15 mei 1852 tot 1 november 1853
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 14 juli 1852 tot 26 april 1853 (voor het kiesdistrict Breda)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 27 juni 1853 tot 3 juni 1859 (voor het kiesdistrict Breda)

4.

Nevenfuncties

staatsraad in buitengewone dienst, Raad van State, van 4 november 1848 tot 3 juni 1859

afgeleide functies, presidia etc.
lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van november 1856 tot februari 1857

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activiteiten

als parlementariër (3/11)
 • Voerde in 1848 als lid van de Dubbele Kamer het woord bij de algemene beschouwingen over de Grondwetsherziening en bij de behandeling van de hoofdstukken V (Justitie) en VIII (Defensie)
 • Stemde in 1848 vóór alle voorstellen tot Grondwetsherziening
 • Sprak in de Tweede Kamer na 1848 vooral over buitenlandse zaken en financiën

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd in september 1849 en oktober 1850 als derde op de voordracht voor het Tweede Kamervoorzitterschap gezet
 • Nam in mei 1852 ontslag als Kamerlid vanwege zijn benoeming tot burgemeester van Breda. Later werd bepaald dat burgemeester geen bezoldigd staatsambt was op grond waarvan ontslag en nieuwe verkiezingen nodig waren

verkiezingen (3/7)
 • Versloeg in 1852 bij de periodieke verkiezingen P.J.J. Hollingerus Pijpers
 • Werd in 1853 niet herkozen, omdat in het district Breda Thorbecke en Meeussen de meeste stemmen kregen. Werd bij naverkiezingen alsnog herkozen, nadat Thorbecke zitting had genomen voor het district Maastricht, waar hij eveneens was gekozen. Storm versloeg bij de naverkiezing in het district Breda o.a. J.J. Loke.
 • Versloeg in 1856 bij de periodieke verkiezingen J.J. Loke

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden, deel X, 320
 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel V, 821
 • A.F. Manning, "Mr. L.D. Storm, katholiek en overtuigd liberaal", in: Tijdschrift voor Geschiedenis 72 (1959) 84-107

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.