E. (Evert) Kupers

foto E. (Evert) Kupers
bron: Vliegen, "Die onze kracht ontwaken deed"
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Belangrijke en gewaardeerde voorman het NVV. Eén van de meest vooraanstaande figuren in de sociaaldemocratische beweging in het midden van de twintigste eeuw. Afkomstig uit een eenvoudig, strijdbaar Gronings arbeidersgezin. Werd kleermaker en was al snel actief in de vakbond van kleermakers. Sloot zich na de spoorwegstaking van 1903 aan bij de SDAP. In 1915 tweede secretaris van het NVV, waar hij opklom tot voorzitter (1929). Als Tweede Kamerlid minder opvallend, omdat zijn vakbondswerk, nationaal en internationaal, veel tijd in beslag nam. Bleef NVV-voorzitter tot 1949. Had vele bestuursfuncties onder meer in het ziekenfondswezen, de volkshuisvesting en bij de socialitische pers.

SDAP, PvdA
in de periode 1929-1948: lid Tweede Kamer

1.

Voornaam (roepnaam)

Evert (Evert)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Groningen, 5 januari 1885

overlijdensplaats en -datum
Bloemendaal, 23 januari 1965

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • SDAP (Sociaal-Democratische Arbeiderspartij), van 5 januari 1903 tot 9 februari 1946
 • PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 9 februari 1946

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/13)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 september 1929 tot 27 juli 1948
 • verkoper van schriftelijke cursussen in de bijenteelt, omstreeks 1941
 • voorzitter NVV (Nederlands Verbond van Vakverenigingen), van mei 1945 tot 14 december 1949

gevangenschap/internering
 • gevangenschap te Amsterdam, februari 1941 (twaalf dagen; na de februaristaking)
 • gevangenschap te Utrecht en Apeldoorn, van 24 maart 1945 tot 10 april 1945

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/29)

 • lid Raad van Commissarissen N.V. Nederlandse Spoorwegen, omstreeks 1958
 • voorzitter bestuur Algemeen Werkloosheidsfonds, omstreeks 1959

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/4)
 • Interpelleerde in 1933 minister Slotemaker de Bruïne over zijn besluit de steun aan werkloze arbeiders te verlagen
 • Interpelleerde in 1934 minister Slotemaker de Bruïne over zijn besluit de steun aan werkloze arbeiders in Twente te verlagen, de verlaging van de lonen in de werkverschaffingen en het algemeen beleid inzake werklozenondersteuning

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Ontliep in 1941 gevangenschap in een gijzelaarskamp vanwege tandartsbezoek
 • Tijdens de Tweede Wereldoorlog bekleedde hij enkele functies, die hem in staat stelde door het land te reizen om zo contacten te onderhouden met vakbondsbestuurders

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.