Mr. B.Ph. baron van Harinxma thoe Slooten

foto Mr. B.Ph. baron van Harinxma thoe Slooten
bron: Rijksarchief Leeuwarden
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Friese liberale bestuurder uit een oud Fries geslacht. Doorliep een loopbaan bij het Openbaar Ministerie en werd later kantonrechter. Op politiek-bestuurlijk gebied actief als gemeenteraadslid, Statenlid en Tweede Kamerlid. Werd in 1878 benoemd tot Commissaris des Konings in Friesland en sindsdien leidde hij 31 jaar met vaste hand het provinciaal bestuur. Typische negentiende-eeuwse rijke grootgrondbezitter die op grote afstand van het volk leefde. Besloot zijn bestuurlijke loopbaan als staatsraad in buitengewone dienst.

liberaal
in de periode 1873-1923: lid Tweede Kamer, staatsraad in buitengewone dienst, Commissaris van de Koning(in)

1.

Voornamen

Binnert Philip

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Drachten (grietenij Smallingerland, Frl.), 30 augustus 1839

overlijdensplaats en -datum
Leeuwarden, 2 november 1923

3.

Partij/stroming

stroming(en)
liberaal

4.

Hoofdfuncties/beroepen (6/11)

 • lid Provinciale Staten van Friesland, van 25 april 1871 tot 1 september 1878 (voor het kiesdistrict Heerenveen)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 15 september 1873 tot 8 oktober 1874 (voor het kiesdistrict Dokkum)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 november 1874 tot 15 mei 1877 (voor het kiesdistrict Dokkum)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 15 juni 1877 tot 22 augustus 1878 (voor het kiesdistrict Dokkum)
 • Commissaris des Konings (vanaf 23 november 1890: 'der Koningin') in Friesland, van 1 september 1878 tot 1 september 1909
 • staatsraad in buitengewone dienst, Raad van State, van 20 september 1905 tot 2 november 1923 (benoemd t.g.v. het bezoek van de koningin aan Friesland)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/5)

 • voorzitter commissie ter ondersteuning van nagelaten betrekkingen van de verongelukte vissers van Paesens en Moddergat en van Wierum
 • lid Raad van Commissarissen Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, omstreeks 1901 en nog in 1909

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
 • beschermheer Bond van Oud-Onderofficieren
 • erelid "Eereteeken voor belangrijke krijgsverrichtingen"

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Sprak in de Tweede Kamer vooral over onderwerpen met betrekking tot spoorwegen, onderwijs en justitie
 • Was in 1874 één van de acht liberalen die tegen artikel 1 van de ontwerp-Censuswet stemde, waardoor dit voorstel sneuvelde

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • In 1874 en 1877 waren tussentijdse verkiezingen nodig vanwege zijn herbenoeming tot kantonrechter en benoeming tot kantonrechter na totstandkoming van de nieuwe Wet op de rechterlijke organisatie

uit de privésfeer (3/5)
 • Een zoon van hem was burgemeester van Holten (1898-1903) en van 's-Graveland en Ankeveen (1903-1939). Hij was gehuwd met een dochter van jhr. W.H. de Beaufort, Tweede Kamerlid.
 • Twee zoons van hem waren gehuwd met dochters van J.S. baron van Harinxma thoe Slooten, burgemeester van 's-Gravenhage
 • Zijn vader was grietman van Smallingerland

verkiezingen
 • Versloeg in 1873 L.W.Ch. Keuchenius (a.r.) na herstemming
 • Versloeg in 1874 bij een tussentijdse verkiezing, nodig nadat hij was herbenoemd als kantonrechter, L.W.Ch. Keuchenius (a.r.)
 • Versloeg in 1877 A. Brummelkamp (a.r.)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.