Mr. F.G. van Dijk

foto Mr. F.G. van Dijk
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Liberaal, die na in Den Haag ambtenaar op het ministerie van Landbouw te zijn geweest, landbouw- en visserijwoordvoerder van de VVD-Tweede Kamerfractie werd. Zoon van vrijzinnige hervormde predikant. Hield zich als Kamerlid ook bezig met de Europese samenwerking en was lid van het Europees Parlement. Na zijn vertrek uit de Kamer lobbyist voor de margarine-industrie en vijftien jaar voorziter van het Productschap voor Vee en Vlees.

VVD
in de periode 1956-1963: lid Tweede Kamer, lid Europees Parlement (vóór 1979)

1.

Voornamen

Frederik Gerard

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Huins (gem. Baarderadeel, Frl.), 31 oktober 1905

overlijdensplaats en -datum
Wassenaar, 7 september 1994

3.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/7)

  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 6 november 1956 tot 5 juni 1963
  • lid Europees Parlement, van 22 juni 1959 tot 4 september 1963 (aangewezen door de Staten-Generaal)
  • voorzitter Produktschap voor Vee en Vlees, van 1 oktober 1964 tot 1 juni 1971

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/3)

  • voorzitter Vereniging Kinderhulp
  • lid Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad, vanaf januari 1957 (nog in 1959)

afgeleide functies, presidia etc.
  • lid Commissie onderzoek (defensie)materieel aanschaffingsbeleid (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 3 juni 1958 tot oktober 1960
  • voorzitter vaste commissie voor de Visserij (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 26 mei 1959 tot 5 juni 1963

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/3)
  • Was in 1957 één van de woordvoerders van zijn fractie bij de behandeling van het wetsvoorstel tot goedkeuring van het E.E.G.-verdrag
  • Was in 1960 woordvoerder bij het debat over het wetsvoorstel tot goedkeuring van het Benelux-verdrag en voerde het woord bij de behandeling van het rapport van de onderzoekscommissie militair aankoopbeleid

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Hij bracht zijn jeugd (tot zijn zestiende) grotendeels door in Nederlands-Indië

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.