Mr. E.C. (Lizzy) van Dorp

foto Mr. E.C. (Lizzy) van Dorp
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Orthodox-liberale econome, die zelfbewust en een tikkeltje arrogant haar - vaak nogal theoretische - standpunten naar voren bracht. Werd Tweede Kamerlid nadat de bejaarde lijsttrekker van de Liberale Partij, Sam van Houten i, voor die functie had bedankt. Zette zich in voor vrouwenrechten, maar was in veel opzichten zeer conservatief. Publiceerde veel over economische onderwerpen. Stapte kort voor de verkiezingen van 1925 over naar de Vrijheidsbond, waarin zij zich tegen overheidsingrijpen in de economie bleef verzetten.

Liberale Partij, Vrijheidsbond
in de periode 1922-1925: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Elisabeth Carolina (Lizzy)

geboorteplaats en -datum
Arnhem, 5 september 1872

overlijdensplaats en -datum
kamp Banjoe Baroe (Ned.-Indië), 6 september 1945

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • Liberale Staatspartij "De Vrijheidsbond", van 1921 tot mei 1922
 • Liberale Partij, van mei 1922 tot maart 1925
 • Liberale Staatspartij "De Vrijheidsbond", vanaf mei 1925

3.

Hoofdfuncties/beroepen

 • advocaat en procureur te 's-Gravenhage, van 1903 tot 1915
 • secretaresse fabrieksdirectie
 • redacteur tijdschrift "De Economist", verzorgde tijdschriftoverzichten en economische overzichten, vanaf 1915
 • privaatdocent, openbare les over de praktische betekenis der theoretische economie, Rijksuniversiteit Utrecht, van 1919 tot 1922
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 25 juli 1922 tot 15 september 1925
 • fractievoorzitter (eenvrouwsfractie) Liberale Partij, Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 25 juli 1922 tot 5 mei 1925

gevangenschap/internering
geïnterneerd vrouwenkamp "Ambarawa 10" te Banjoe Biroe (Java, Ned.-Indië), van 1941 tot 1945 (overleed drie weken na Japanse overgave ten gevolge van uitputting)

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/5)

 • medewerkster Pro-Juventute (o.a. voorlichting in kinderstrafzaken en organiseren van de uitvoering van wettelijke ondertoezichtstelling)
 • voorzitster Internationaal Comité van de Internationale vrouwenraad

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Diende in 1923 een initiatiefwetsvoorstel in over invoering van een gematigd districtenstelsel, met behoud van de evenredige vertegenwoordiging. Het voorstel werd in 1925, bij gebrek aan steun, ingetrokken.

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/6)
 • Werd in 1922 door minister Van IJsselstein gepasseerd voor een benoeming tot hoogleraar staatshuishoudkunde aan de Landbouw-Hogeschool te Wageningen
 • Sloot zich in mei 1925 aan bij de fractie van de Vrijheidsbond in de Tweede Kamer
 • Was kritisch over de - in haar ogen te weinig liberale - opstelling van de Vrijheidsbond tijdens het crisiskabinet-Colijn (1933-1937)

uit de privésfeer
 • Bij "De Economist" redactrice naast vijf mannen

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • M.M.G. Fase, "Dorp, Elisabeth Carolina van (1872-1945)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel IV, 114
 • G.H. Spanhaak, scriptie Staatkundig-Historische Studiën, RU Leiden
 • P.C.G. van Schie, "Lizzy van Dorp. Een belerend liberaal", in: F. de Beaufort, J.Th.J. van den Berg en P.C.G. van Schie, "Eigenzinnige Liberalen" (2014), 235
 • Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld (1938)
 • Ned. Patriciaat, 1924

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

archivalia
 • archief-Van Dorp, RA te Utrecht
 • archief-Van Dorp, Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging te Amsterdam

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.