Mr. C.Th. van Deventer

foto Mr. C.Th. van Deventer
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Vooraanstaand liberaal koloniaal publicist en politicus. Maakte na een korte carrière als Indisch rechterlijk ambtenaar fortuin als advocaat in Semarang. Na zijn terugkeer in Nederland in 1897 publicist. Werd vooral bekend als schrijver van het 'Eereschuld-artikel' over de Nederlandse koloniale politiek. Stelde dat Nederland een 'ereschuld' had jegens Nederlands-Indië van bijna 190 miljoen gulden. Er bestond volgens hem een zedelijke plicht die schuld te voldoen in de vorm van openbare werken (spoorwegen, irrigatie) om zo Nederlands-Indië op te voeden. Was daarmee een belangrijk ideoloog van de Ethische politiek. Tweede Kamerlid voor een Amsterdams district en daarna door de Friese Staten gekozen tot senator. Vanaf 1913 tot zijn dood weer Tweede Kamerlid. Als spreker niet erg boeiend. Erudiet, kunstzinnig, maar geen groot letterkundige.

VDB
in de periode 1905-1915: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer

1.

Voornamen

Conrad Theodor

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Dordrecht, 29 september 1857

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 27 september 1915

3.

Partij/stroming

stroming(en)
radikaal-liberaal

partij(en)
VDB (Vrijzinnig-Democratische Bond), vanaf 1901

4.

Hoofdfuncties/beroepen (5/10)

 • verlof te Nederland, 1894
 • publicist te Amsterdam, vanaf juli 1897
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 september 1905 tot 21 september 1909 (voor het kiesdistrict Amsterdam IX)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 19 september 1911 tot 16 september 1913 (voor Friesland)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 september 1913 tot 27 september 1915 (voor het kiesdistrict Assen)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/11)

 • lid bestuur Anti-Opiumbond, omstreeks 1914
 • lid Centrale Commissie voor de Statistiek, omstreeks 1915

afgeleide functies, presidia etc.
voorzitter begrotingscommissie voor de koloniale begrotingen 1914 (Tweede Kamer der Staten-Generaal)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was koloniaal-woordvoerder van de VDB in de Tweede Kamer

opvallend stemgedrag (0/3)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Keerde zich tegen het vrije ondernemerschap in Nederlands-Indië en bepleitte scheiding van de Nederlandse en Indische financiën
 • Voorstander van een zich tot meer zelfstandigheid ontwikkelend Nederlands-Indië

uit de privésfeer (3/5)
 • Oprichter van het Kartini-Fonds ten behoeve van meisjesscholen op Java
 • Na zijn dood werd de Van Deventer-stichting opgericht (financiering meisjes-onderwijs)
 • Zijn vader was conrector van het gymnasium en directeur van de HBS te Dordrecht (1865)

verkiezingen (3/4)
 • Werd in 1909 in het district Amsterdam IX in de eerste stemmingsronde verslagen door W.H. Vliegen (sdap) en T. de Vries (arp)
 • Werd in 1910 bij de periodieke verkiezing voor de Eerste Kamer in Zuid-Holland verslagen door E.A.M. van der Kun (r.k.). Hij kreeg 21 stemmen, tegen 51 voor Van der Kun
 • Versloeg in 1913 in het district Assen A. van der Heide (sdap)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.